مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی تلویزیون سپیده با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع:  کالبد شناسی کودتا ی ۲۸ مرداد

img

گفتگوی تلویزیون سپیده با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع:  کالبد شناسی کودتا ی ۲۸ مرداد

شنبه, 29ام مرداد, 1401

گفتگوی مرتضی عبداللهی با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر ۱۹ اوت ۲۰۲۲