مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی داریوش شیروانی با کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: دفاع از اپوزیسیون، بویژه اپوزیسیون متشکل (۷۹)

img

گفتگوی داریوش شیروانی با کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: دفاع از اپوزیسیون، بویژه اپوزیسیون متشکل (۷۹)

شنبه, 1ام مرداد, 1401

تلویزیون اندیشه: 

۷۹ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

مجری برنامه: داریوش شیروانی، عضو هیات شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ، 

میهمانان:

مهندس کامبیز قائم مقام – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،  

دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

موضوع: دفاع از اپوزیسیون، بویژه اپوزیسیون متشکل،

۳۱ تیر ۱۴۰۱ برابر ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲