مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتکوی کامبیز قائم مقام با همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ راههای نزدیکی اپوزیسیون جمهوری اسلامی (۷۶)

img

گفتکوی کامبیز قائم مقام با همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ راههای نزدیکی اپوزیسیون جمهوری اسلامی (۷۶)

شنبه, 11ام تیر, 1401

تلویزیون اندیشه: 

۷۶ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

مجری برنامه: کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

میهمان: دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

موضوع: راههای نزدیکی اپوزیسیون جمهوری اسلامی،

  

۱۰ تیر ۱۴۰۱ برابر۱ ژوئیه ۲۰۲۲