مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گذری و نظری ضیا مصباح

img

گذری و نظری  :

* متاسفانه دستاورد تمامی سیاست های اقتصادی با همه توصیه ها ،دیدارها ، تبلیغات، آمد و شدها، برکناری ها،  تقلای مجلسیان ، تهدیدها و تحدیدهای حتی خودی هایشان و… فعلا تورم‌ دو رقمی است تا ببینیم با اقدامات دولت خدمتگزار انهم با  برابری ریال باارز خارجی معادل 33 هزار تومان با همه تمهیدات داهیانه بانک مرکزی و سیاستهای جدید اما مکرر پاسخ نداده !به ونزوئلا که میزبان رئیس ان شده اند! میرسیم ؟

* ناگفته هویداست که آثار روش ها ی جدید مبتکرانه !همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه ای حدود 10 میلیون نفر ( کارمند با عناوین مختلف ، کارگر و بازنشستگان ) با افراد خانواده شان « بیش از نیمی از جمعیت کشورمان » اثرگذار و معیشت و مصیبت آنها را هر چند با پرداختهای سیصد و چهارصد  هزار تومانی ....دچار مشکل می‌کند و دور از انتظار نیست که حکومت در پرداخت حقوق و دستمزدها بدلایل اشگار ...نیز تعلل ورزد.....

*نگارنده به یاد سیاستهای رژیم گذشته و تمهیدات دولتهای مکرر آنزمان میفتد که به ناگهان در اوایل سال ۵۷ هفت هزار و پانصد ریال (در حدود ۲۵ در صد افزایش دریافتی ها ) که برابر ارزش ۳ عدد سکه پهلوی در آن روزگاران بود به حقوق و دستمزدها افزود و ملت را بدنبال آزادی ها… چون نیازهای اولیه را تامین می دیدند .. که اکنون مصلحت نظام در چنین مسیری ! طبعا نمیتواند قرار گیرد !….

*با همه شعارهای انکارکننده واقعیتها، ایرانمان  از آغاز حوادث منجر به تغییر رژیم، با اقتصادی مواجه شد که الویت آن تحت تاثیر هیجانات سیاسی تبلیغاتی قرار گرفت  و چنانکه عارف و عامی برانند بطور روز افزون دچار مشکلاتی بیشمار  در این مقوله بسیار اساسی .....

* بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که نظام فاقد نظم و برنامه در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن پایه پولى میرود ....چون می‌خواهد نیاز حکومت عامل بقای خود را - برآورده کنند..... ( البته در مواردی بسیار حرفه ای و هشیارانه عمل مینماید مانند هنگامه انتصخابات و برنامه ریری های مربوط به ان )

* درهمین وانفسا آنهم در خلوت بدفعات مشاورین تکنوکرات بیطرف، خطر نقدینگی را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته و لی متولیان فاقد تخصص اما متظاهر به تعهد که از داشتن انهم محروم مانده اند ....سعی در بی اهمیت بودن این خیانت آشکار مینمایند.

*با نشر اسکناس که بروال سالیان متمادی  منکر انند ، پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالارفته، تورم افزایش و مردم مجبور میشوند این افزایش را در واقع از جیب نداشته خود پرداخت کنند.

*عدم امکان اشتغال و بتبع آن تامین هزینه نیازهای ضروری مثل آب، برق، نان و… درکشور ، با نادیده گرفتن اعتراضات آرام مدنی که در تنگناهای مادی رنگ می بازد، بتظاهرات پراکنده ولی مستمر «از نوع تشکیلاتی نسبتا منظم » انجامید ه که میتواند از نتایج سحر باشد.....

* زمانیکه کارپرداز بزرگ البته در قامتی جدید با هماهنگی و اقتدار از نوع خود شیفتگی با تکیه بر سپاه و بیت میگویند: دچار بحران نیستیم ؟! چه انتظارى می‌رود که حکومت  با این عرض و طول - برنامه ای مدون علمى -منطقى و موثر براى بسامان کردن اقتصاد داشته باشد؟

*مجموعه منتصبین معتقد نیستند که کشور با بحرانهای بسیاری فراتر از اقتصاد متعلق به غیر ادمیان ؟ از منظر مقبولیت اجتماعی - روبه روست و نسبت به حاکمیت بی‌اعتمادی مطلق وجود داردکه : خود کرده را تدبیر نیست.....

*مردمان برآمده از نگرانی معیشت ترجیح می‌دهند ریال در دست را به ارز خارجی یا فلزات گران تبدیل نمایند… که تاثیر منفی خود را در بازار ارز و به تبع آن بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد..... تا انجا که امن ترین مکان صندوق امانات طی عملیاتی هالیودی - .بتاراج می رود !و در لحظه ای همه سارقین را با سناریوهائی از پیش تعین شده ...دستگیر میفر مایند .

*مضحک اینکه با همه ادعای دستگیری عوامل این سرقت و گرفتن مجموعه اقلام بسرقت رفته ،  اعلام شده «اموال مال باختگان » در مکان امنی نگه داری میشود ... اگر اموال در دست است ! استفاده از واژه « مال باختگان » چه محلی از اعراب دارد ؟

* سوء استفاده از تریبون ها برای اغفال مردمان ساده لوح - باعث میشود که امنیت اقتصادی و سرمایه گذارى بشدت تحت تأثیر قرار گیرد  و اقتصاد کشور متعاقب تصمیمات جدید« آژانس بین المللی انرژی اتمی »  در پی تصمیمات بیش از 90 در صد کشورهای عضو  و .....مقاومتی از خود نشان ندهد ....( نا گفته نماناد : با اراء مخالف  چین و روسیه هم چنین رای ممتنع هند و پاکستان ، رندان این صحنه اعلام نمودند - قطع نامه اخیر با مخالفت بیش از نیمی از مردمان جهان مواجه شد !! ) 

*اگر صندوق ارزی در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت ، مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در اقتصاد کشور، اختصاص ندادن کمکهای بی دریغ به کشورهای منطقه و پرداخت اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی فاقد کار برد، توجه کامل و اقدام بایسته برای بکار گیری افراد وطن خواه پاک دست  بر مبنای صلاحیت های علمی و شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها، سیستم تشویق و مجازات، حذف رابطه ها و…

سرمایه‌گذاری را میشد در همین وضعیت تشویق…..نهایتا اقتصاد میهنمان تا این اندازه به ارز و ماجراهای متعاقب  برجام و تشدید تحریم ها «که اسرار را هویدا می کند » وابستگی پیدا نمی‌کرد.

* امروز با همه انکار :  بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم ...و بشدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم که با تصمیمات شعار گونه اخیر بشدت از این مقوله فاصله ای بیشتر  خواهیم داشت .

*اگر قرار باشد که این روابط ناچیز با دنیا هم از بین برود یا تقلیل پیدا کند که چنین سرنوشتی با امدن سران حکومت ونزوئلا ؟ و مذاکرات تلفنی با پوتین متجاوز ! اجتناب ناپذیربنظر میرسد، مسلما کشور دچار آسیب‌های جدی تر میشود و روزهای سخت‌تری در انتظار مردم صبور گرفتار چکنم و شاهد بی کفایتی ها خواهد بود.....و انوقت دیگر اب از سرها میگذرد !و علاوه بر جان گرامی انسانها  ، زیر ساختها و سر مایه های ملی در شرف تهدید و انهدام ....

* پر واضح استکه : سیستم مالی علمی و پایدار برسلامت عمل - اگاهی لازم حکومتها ومهمتر : متکی به رای واقعی و ازادانه مردمان هر دیار .....در برابر شوکهاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می آورد...و این ضرورت ملی، بازدارنده خطا و انحرافات عدیده اجتماعی بوده، تخصص و وطن خواهی بدون گرایش به شعار و سخنرانی های مکرر (دردسر آفرین - البته عادت شده ) را میطلبد…

... تا از انحطاط بیشتر ممانعت نماید، هم چنانکه دمیدن بر«جهش تولید» و یا هشدار در مورد ریزش پیروان در این بحبوهه ، به طنزی مانند شده که در هر کوی و برزن مورد پرسش قاطبه اهالی قرار دارد !

**گویا جماعت باورشان نیست زمانه ای دیگر فرا رسیده و مصاف با تصمیم گیرندگان پر قدرت و دارای نفوذ با پوشش حقوق بشر - که در هر حال برخواسته از علم و تکنولژی میباشد .... با شعار تامین ...و با اینگونه اقدامات احساسی فراهم شدنی نیست ..

 در این باب بیان دیدگاه رهبر سیاسی - اقتصادی مالزی « مهاتیر محمد » خالی از لطف نیست که میگوید  :

«حکومتهای عاقل امروز دنیا به پستان گاوشیرده مقتدر و هشیاری بنام «ایالات متحده امریکا » برای بهره بردن مادی و معنوی متوسل شده اند اما ... حکومت ایران خود را بهزینه مردمان گرفتار معاش و ناتوان از هر گونه برنامه ریزی و امید وار به اینده ، رو در روی شاخ های درنده او انهم بعمد و با امر بر خود مشتبه شدن قرار مید هد ... که :

 « فاعتبرو یا اولی الابصار »

ضمنا  :  *در پی تماس و مذاکره تلفنی با  پوتین مدافع حقوق انسانها و مسافرت رئیس حکومت ونزوئلا و اینکه مشترکا به اتفاق میزبان مطیع اوامر - تائید فر مودند :  اثار تحریمها بس مثبت و ارزنده  ! بوده و خواهد بود ..... و یقینا به روال 4 دهه اخیر استقلال- خود کفائی ، توسعه ، پیشرفت همچنین رفاه انسانها ، سلامت عمل و ایمان راستین ، توام با بهبود اخلاق و.....را همراه می اورد ..... تا انجا که با کوشش مستمر مجموعه جماعت مکتبی « برابری ارز خارجی  به 33 هزار تومان وجه رایج رسید »یعنی اگر یادمان نرود « بیش از 5000  برابرزمان شادروانان » .....واقعا ترقی از این بیشتر ممکنست ؟

  • همزمان « اقای مخبر- معاون اول » میگوید : برنامه بعدی !! دولت فخیمه متخصص ، یکدست و هماهنگ با بیت و سپاه که بطور کاملا کارشناسی با حضور اقتصاد دانانی  مانند اساتید : محسن خان رضائی و دکتر احمد توکلی و...تنظیم شده : «بالا بردن ارزش پول ملی و کنترل تورم است ...»

از همه جالبتر اینکه : محض خالی نماندن عریضه  نمایندگان منتصب همزمان با  نشست غیر علنی بسیار اثر بخش همچون موارد قبلی ،اعلام  فرمودند :  افزونی قیمت کالاها و خدمات برخلاف گفته های اولیه از 4 قلم به 700 قلم ( البته تا امروز ) رسیده و با این ترتیب دیگر نمیتوانیم جواب مردمان را بدهیم و..... .....