مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتکوی داریوش شیروانی با دکتر کاظم کردوانی و دکتر علی صدارت در تلویزیون اندیشه؛ وضعیت فاجعه بار معیشت و اعتراضات مردم (۷۰)

img

گفتکوی داریوش شیروانی با دکتر کاظم کردوانی و دکتر علی صدارت در تلویزیون اندیشه؛ وضعیت فاجعه بار معیشت و اعتراضات مردم (۷۰)

شنبه, 31ام اردیبهشت, 1401

تلویزیون اندیشه: 

۷۰ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

مجری برنامه: داریوش شیروانی، عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

موضوع: وضعیت فاجعه بار معیشت و اعتراضات مردم،

 میهمانان: آقایان

دکتر کاظم کردوانی استاد جامعه شناس و سردبیر نشریه سپهر اندیشه، 

دکتر علی صدرات، رسانه‌گر و فعال حقوق بشر، مجامع اسلامی ایرانیان.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر ۲۰ مه ۲۰۲۲