مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی دکتر همایون مهمنش با دکتر مهران مصطفوی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: سالروز کودتای ۲۸ مرداد (۸۳)

img

گفتگوی دکتر همایون مهمنش با دکتر مهران مصطفوی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: سالروز کودتای ۲۸ مرداد (۸۳)

جمعه, 28ام مرداد, 1401

تلویزیون اندیشه: 

۸۳ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

مجری برنامه: دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، 

میهمان:

دکتر مهران مصطفوی – کارشناس اثرات تشعشات هسته ای و تحلیلگر سیا سی،   

موضوع: سالروز کودتای ۲۸ مرداد  

۲۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر ۱۹ اوت ۲۰۲۲