مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » اطلاعیه انتشار دفتر یازدهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی “جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار”

اطلاعیه انتشار دفتر یازدهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی “جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار”

 

Nov 29 at 2:02 PM
دفتر یازدهم خرمگس ویژهء جامعهء مدنی و توسعهء پایدار  
منتشر شد. این دفتر را در لینک پایین صفحه دانلود کنید   
image.png
image.png
image.png
دانلود آزاد دفتر یازدهم 


You received this message because you are subscribed to the Google Groups “همبستگی با جنبش سبز ایران” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to solidaritygreenmovement+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/solidaritygreenmovement/CACYbYRgQE1WKjEz2tQorjeAG03-rLzh%3DYsmHx0JSSJfV8r7vEw%40mail.gmail.com.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>