مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » نمادی از اتحاد و همبستگی : ( ضیاء مصباح )

نمادی از اتحاد و همبستگی : ( ضیاء مصباح )

طبق اعلام قبلی که چنانچه دول اروپائی امضاءکننده برجام ، مقدمات اجرائی شدن «اینتکس » را عملی نساخته واز مرحله تعارفات خارج نشوند «مرحله سوم غنی سازی و عبور از تعهدات » در ابعاد بسیار قوی و موثر مجدد راه اندازی میشود و ….

اوایل وقت اداری امروز  سران 3 قوه مبعوث نظام ، درپای پلکان  کاخ ریاست جمهوری حاضر و متفقا «با ناتوانی در زدودن نگرانیها از چهره آغشته به تردید برآمده از پیروی چشم و گوش بسته ناشی ازحفظ منافع فردی و گروهیشان  »  براین سناریو تاکید ورزیدند وخوراکی چند روزه برای وسایل ارتباط جمعی  فراهم ساختند.

چرائی و چگونگی تاکید همزمان حضرات  در یک شوی تبلیغاتی بر خروج ایران از تعهدات خود ،در پی تحریم ها ی امریکاو عملکرد اروپائیان طی دو ساله اخیر و اعلام  اتحاد و همراهی مقامات وپای فشاری برحفظ منافع ملیمان «با تعریف خودشان با ادبیاتی خاص » سابقه ای دیرینه دارد .

عملیاتی تبلیغاتی از این قبیل : مدتهاست که کارآمدی خود را فرو هشته و عارف و عامی به ناتوانی نظام در پیشبرد برنامه های علمی  از قبیل فضا ، ماهواره ها و… پی برده و تکنولژی های کنترل کننده و اطلاع رسان استکبارمقتدر جهانی ،همه چیز را تحت نظربدون تردید خود ، در آورده اند .

بی مناسبت نیست اشاره شود که داعیه رعایت حقوق مردمان کشور یعنی اصلی ترین عوامل  پیشرفت و سلامت رفتار ،بدون تدارک مقدمات آن  مشابه نبود اعتقاد و آشنائی به «منافع ملی » و در تنگنای قافیه ازاین وازه مقدس استفاده ابزاری نمودن در این روزگار مسلح به انبوه وسایل ارتباطی راه به جائی نمیبرد .

جماعت  نا هماهنگ  برمبنای عملکردشان در طول 4 دهه هر چند نا پایدار ، در کسوت روسای منصوب 3 قوه  ملبس به عبا ، نعلین و قبا و دیگری که طشت رسوائیشان مدتهاست فرو افتاده و صدای فساد ،سوء نیت ، جهل و ظلم آنان تمامی وطنمان را پر کرده  و در مناصب مختلف به چپاول در آمدهای ارضی و ارزی پرداخته وشریک جرم بشمار میروند  حسب الامرمیخواهند با تمهیدات جهانی در مسیر ضرورت عدم دخالت در «در گیری های منطقه پر مخاصمه خاور میانه » با این ترتیب مقابله نمایند …که هر کاری آداب و ترتیبات خود را دارد و صحنه جهانی را نمیتوان مشابه داخل با انحصاری کردن تریبونها به بازی گرفت .

این منادیان مبارزه با استبداد و اجحاف که خود تبلور این روشهای غیر انسانی و به مراتب فراتر از آن میباشند ، برای خالی نماندن عریضه و اثبات  صوری و غیر واقعی برسم پای منبر پنداری جهانیان ،  برگام برداشتن در تامین نیازهای پزشکی ، نظامی ، تسلیحاتی ،علمی ، میهنی به اقتضای روز ، زمان و مکان برتوسعه سانتریفوژهای مدرن ، تولید کیک زرد فراتر از تعهدات ، راه اندازی تاسیسات اتمی  بدون رعایت محدودیتها و…تاکید میورزند و   با ساده پنداری سیستم های مستحکم علمی اخلاقی جهانی ،در تصور آنند که شاید بتوانند از آب گل آلودماهی صید و در  ایجاد تشتت در این منطقه پر آب وچشم چند صباحی دیگر بر خر مراد که لازمه اش نابودی ارزشها و سلامت رفتار و پندار جامعه به روال فعلی است ، سوار بمانند که زهی تصور باطل

از همه جا لبتر ژست اقای رئیسی بی خبر از هر کجا ، در مقایسه ان دوی دیگر است  که امر بر خود مشتبه  باور دارند این تر فندها گشایشی برای چند روزی بیشتر ماندن و زمان خریدن در پی میاورد  که بقول جماعت « از این ستون تا آن ستون فرج است » آنهم در ایام عاشورا که  احتمال ظهورمنجی بیشتر میشود .

با نگاه به عواقب این گونه تبلیغات  و حاشیه روی ها ، ضمن توصیه نگریستن  به اطراف خود تا آنجا که در کوچکترین سفر های داخلی لشگری را برای حفاظت و حراست همراه می برند و خود را مردمی میپندارند ، پیشنهاد مینماید :

ازتقویت شعار نفوذ دشمن  ، ترک روابط معقول و متداول بین المللی ، ادامه  شعار و عوام فریبی مخصوصا استفاده نا بخردانه ازاحساسات خالص این ملت شریف در ستایش ایستادگی امام حسین در مقابل ظلم ، ستم ، دروغ  واز همه مهمتر  ادامه روشهای نا متعارف فساد آور بطور مصمم وجدی پرهیز ، در آرامش کامل و بدون هزینه  اداره ملک و ملت را به اندیشمندان پاک دست وطن خواه ،عالم و دانا به علوم روز و ضرورتها بسپارند

و بدون هراس از مجازات بشرط عدم مشارکت با تعریفی گسترده در جنایتها و خیانتها ،  به حجره ها  باز گردند واز ابعاد ملی میهنی واقعی  بیش از این عرض خود نبرده زحمت ملت در بند گرفتار چکنم را نیفزائید که رضای خالق و خلق در آ ن بوده و این جبر زمانه وچه بهترنا بخردی ها افزونتر نشود  .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>