مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » مروری برناتوانی ها و توصیه هائی در عین نا امیدی : ضیاءمصباح

مروری برناتوانی ها و توصیه هائی در عین نا امیدی : ضیاءمصباح

ماجرای کاهش برابری ریال  که در اردیبهشت ماه با اعلام خروج امریکا از برجام کلید خورد و ادامه این فاجعه تا امروز که بعد از سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل برابری دلار به 17 هزار تومان رسیده و افت اخلاق و پندار مردمان گرفتار معاش ، همه وهمه –عدم تناسب برنامه ها وسیاستهای اقتصادی غیر علمی حکومت را که عامل اصلی این خیانت بشمار میرود نشان میدهد ، بطوریکه برابری دلار در امروزبه کمتر از 10 هزار تومان -موفقیت مدیریت اقتصادی و کاهش عنوان میشود که نمونه ایست از نحوه استدلال جما عت برآمده از سو ءنیت توام با جهل و فسادحاکم.

بااین مقدمه و با فرض داشتن فرصت برای پرداختن به این مقوله که عامل اصلی نگرانی معاش و سلامت رفتار مردمان ساکن این مرز و بوم تاریخی بشمار میرود  و آقای روحانی  که خود یکی از بانیان نفی سابقه تابناک ایران و ایرانی  بشمار میرود .. ریا کارانه و در تنگنای قافیه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ کهن ایران می بالد ، انگار که جامعه با ذهنیت این گستاخان آشنا نیست ….باید گفت  :

به دلایل مختلف خروج امریکا نمیتواندچنین اثری را براقتصاد و رفتار هموطنان بگذارد -که نا بخردی سیستم رانتی و بنیاد گذارده شده بر فساد و تباهی توام با جهل و خرافات وسوءنیت محصولی جزاین  ببار نمی آورد همچنانکه اقدام ترامپ تا اعماق این برکه فاضلاب و متعفن را که حاصل 4 دهه حکومت نادانان تازه بدوران رسیده بود عیان ساخت

درگذشته  دولت درآمد ارزی حاصل از نفت را پس از خاصه خرجی ها وتوزیع بین سهمیه بگیران داخلی و منطقه ای ،سعی مینمود با واردات کالا آنهم با تبانی های متداول و پورسانتی ، از افزایش قیمتها  جلوگیری نماید کهدر سیا ستهای انقباضی از ســال 84 تا 90به وضوحمشاهده میشد

کاهش درآمد ارزی و فشــار بیرونی باعثفوران ناگهانی قیمت ارز شد و بلا فاصله دولت دست به اقدامات و وضعتعرفه ها و محدودیت در واردات و سخت گیری هایی در خصوص ورود ارز حاصل ازصادرات نمود ،اقدامی که این روزها خلاف آنرا اعلام نموده اند .

این رفتار در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق و ایجاد رانت منجر شده و این شیوه سیا ستگزاری  همچنان در اقتصاد ایرانحتی در همین شرایط نا بسامان با هدایت سیستم فاسد بظاهر مقتدر ، وجود دارد وعلت العلل اوضاع فاجعه با راخیر بشمار توان رفت

گذشته از اوضاع کنونی که ریشه در دشمن پنداریو نوعی دخالت حکومت در کشورهای همسایه به دلایل متفاوت دارد ، بدوراز توهم باید تاکید نمود که ارز هم همانند سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا  تابع مو لفه های کلان اقتصادی میباشد که نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگیاست.

اتخاذ سیاستهایی کاربردی برای مهار این دو پدیده  در نهایت  رشد تورمرا همراه آورده است

در سنوات اخیرقبل از خروج امریکا  – با روشهای دستوری و تزریق ارز  به بازاربقول آقای روحانی با گونی و تقسیم بین صرافی ها در مقاطعی ، مانعاز رشد قیمت دلار شدندو

تلاش همه مسئولین این بودکه به جامعه بباورانند  که تلاششان در جهت کنترلقیمت ارز و جلوگیری از افزایش ارزش آن است ،مشابه همهتمهیدات داهیانه امروز که برابری را به 5برابرمیرسانند و سپس با ابزاری که در اختیارشان تا نوشیدن غیر علنی جام زهر وجود دارد به نرح 8تومان و در بوق و کرنا نمودن که موفقیت از آن ماست ….

این سیاست در نهایت به بی ثباتی اقتصادکشور منجر  و ضربه سختی را به تولید ملی وارد آوردوحساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نهیک پدیده اقتصادی، که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر میشود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه میپیچد و بحران را عمیقتر میکند و تعمدا به ناتوانی خود در اداره اقتصاد جامعه «که انرا متعلق به خران میدانستند »نمی نگرند .

در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد وفارغ از وضعیت پیش رو –  در طول5  سال گذشته تلاشی جهت تک نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز کنترل قیمت صورت می پذیرفت .

تنها زمانی که ثبات وجود داشته مربوط به سالهای76 تا 82 است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود و یا به تعبیری شناور مدیریتشده باشد.

در طول پنج سال گذشته بسیاری صاحب نظران  مکرر در مورد سیاستهای ارزی اعلام کردند که این روشها نمیتواند ادامه داشته باشد و قطعا باید ارز تک نرخی شود و قیمتواقعی پیدا کند.

باور داریم درصورت پذیرفتن نگاه کارشناسی در مورد نرخ ارز همزمان با اصلاح روابط اصولی با جهان و پرهیز از دشمن پنداری و ادامه شعار مرگ و نیستی ، میتوان ازتبعات منفی  نوسانات قیمت در همین شرایط کاست.

وضعیت کشورهای همسایه نشان میدهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را نمیرود چراکه همزمان باافزایش قیمت دلار در ایران، روبل روسیه و لیر ترکیه هم دچار کاهش ارزش درمقابل دلار شده بودند ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به همنریخت.

درخواست بخش خصوصی البته بعد از عبور از این گردنه که براحتی همانطور که آمد با ادامه سلطه شعار و دشمن پنداری  ممکن نمی نماید  این است که حکومت یک بار برای همیشه تصمیمبگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیز مهای علمی روش قیمت گذاریارز را براساس معیار ارز تکنرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند.

رفع مشکلات سیاسی و ادله ای از این قبیل آنهم با در پیش بودن عوارض 13 آبان و تاکید مکرر آقای ترامپ در این مقطع غیر ممکن بنظر میرسد – البته جماعت با هدف عادی نشان دادن شرایط  سر مبارک را بزیر برف در اوایل فصل پائیز فرو میفر مایند و به امید پیروزی دمکراتها نشسته اند !!

متاسفانه حکومت مشابه سایر اموربه دلیل  عدم تمرکز فر ماندهی و وحدت رویه ، بی  توجهی مفرط  به اصل مسئولیت ، اختیار و پاسخگوئی ، در نهایت اتفاقاتاخیر که هزینه روانی آن برای جامعه بسیار دردناک و مخرب بوده ، میلیونها شهروند  با درآمد ثابت را نیز متوحش و به  وادی آلوده خلاف مصالح ملی از جهات مختلف کشا نده است  .

علاوه بر موضوعاتاقتصادی، عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود:

اختلافات سیاسی داخل کشور، تحریم هسته ای بین المللی به خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچارمشکل کردکه تازه این آغاز ماجرایی است که ریشه در گروگان گیری 13 آبان ماه 58 دارد و در سالگرد این فاجعه تحریم های کلان در پیش است که مهمترین آنها ناتوانی در فروش نفت و نبود ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز «در صورت ادامه همین گفتمان »میباشد .

در این وضعیت مشکلاتی که در دوبی به دلیل وضع مالیات بر فروش پيش آمدو بسته شدن صرافیهاکه  با ایران کار میکردند و در نهایت سخت شدن ورود اسکناس از دوبی به کشور مزید بر علت گردید

آغاز علنی این تراژدی  خروج امریکا از برجام و حواشی سیاسی پس ازآن بود که  رشد بی سابقه  نقدینگی،رشد منفی سرمایه گذاری، شدت یافتن خروج سرمایه،جو روانی ایجاد شده ،  تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزهابهمنظور حفظ ارزش دارایي هایشانرادر پی آورد .

طبعا کاهش ارزش ریال به جهت افزایش تورم رخمیدهد، تورم هم به دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می افتد،کالاها و خدمات گران میشوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش داراییهایخود مبادرت به خرید کالاهائی مشابه ارز ، سکه و… مینمایند

به نظر میرسد در مقطع کنونی دولت با همین کم وکیف و همه اما و اگرها برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره ای به غیراز اتخاذ سیاستهای کوتاه مدت که بتواند مانعی در برابر انبار کردن سکه و ارز در منازل وخروج سرمایه از کشور باشد وثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته و آن این است که در مسیر منافع ملی با اتکا به مصالح و منافع جامعه به مذاکره با دولت ترامپ همچنانکه در مواردی با هدایت تهران بوسیله بعضی کشورهای همسایه و مع الواسطه انجام شده  بپردازد که جلو ضرر را از هر کجا میتوان گرفت .

بااین اقدام  در مسیر منافع ملی و حفظ اخلاق ، بیقین بنیاد ایدولوژی مسلط برکشور  بیش از این به نابودی ارزشها و پندار نیک جامعه نزدیک نخواهد شد .

فارغ از شرایط موجود تحمیل شده که با سهیم بودن طرفین «سخت سر»  رخ داده باید اقرار نمود در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست های انقباضی مقطعی  و از همه مهمتر  روشهایی به کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود.

حکومت  با همه ناتوانی ،مداخله در بازار وسعی در کنترل وضعیت را بایستیمهمترین وظیفه خود بداند تا در مرحله انتقال آرام مسیولیتاز بد نامی بیشتر خود بکاهد .

این رفتار باید با حل چالشهای اساسی مانند مسائل بین المللی، کاهش تنشهاي خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب وکار و تسهیلفرآیندهای جذب سرمایه گذار خارجی تکمیل شود.

معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرینان وطن -نهفته  و زمانی تحقق مییابد  که سرمایه داران داخل کشور در فضایی مساعد به توسعه کارشان فکر کنند ، یعنی اقداماتی خلاف آنچه که هر روز شاهد آنیم .

آنچه آمد به تبعیت از خواست دلسوزان این آب و خاک مقدس وارزشمند بزیور قلم آراسته گردید و میدانیم که در حکم نوش دارو میباشد و بمصداق « گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله ماست ….. » در حکم آب در هاون کوبیدن و تکرار مکررات است

متاسفانه در این شرایط و با ادامه سلطه جماعت بر وسایل ارتباط جمعی ،میتوان پیش بینی نمود که پس از هجوم اخیردارندگان ارزهای خانگی برای فروش و ناتوانی حکومت در ایجاد ثبات و اطمینان به اینده ،این دور و تسلسل بصور دیگری ادامه مییابد و تا درب بر همین پاشنه می چرخد ، بدون اراده جمعی در ایفای نقش سازنده برای تامین منافع ملی با رعایت مصالح بلند مدت میهن امید فرجی نمیرود .

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>