مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » چگونگی همراهی با گروههای اجتماعی ضیاءمصباح

چگونگی همراهی با گروههای اجتماعی ضیاءمصباح

 

درشرایط اجتماعی سیاسی ویژه فعلی که  تغییراتی را در زمینه های مدیریتی کلان کشورمان ضرورت میبخشد ، برای اجتناب از  در خطر افتادن و تخریب سر مایه های ملی که با توسعه خود خواهی ها و تک روی ها در پی خروج اقای ترامپ از برجام بیشتر و بهتر نمایان گردید– بهتر است  تمهیداتی بوسیله گروههای سیاسی منزه از هر گونه آلودگی ها تدریجی اندیشید ه شود .

در این یادداشت بر آمده از نگران از نا بودی بیشتر اخلاق ، ارزشها و سرمایه های موجود – هم  وطنان را در5 گروه متمایز بر مبنای وجوه مشترک آنان وهمچنین اندیشه و معیارها یشان ترسیم  مینماید

تداخل احتمالی   در  این تفکیک با توجه به هدف یادداشت  اجتناب نا پذیر مینماید .

الف / گروه نسبتا کلان روستایی با در برگیری حدود 50 در صد ملت که کماکان دچار احساسات و اعتقادات رایج بوده – به دلیل زندگی در اقصاء نقاط محروم و اشتغال به کشاورزی و دامداری بالنسبه خود کفا بوده ،با حداقلها زیسته دریافتی ماهانه تحت عنوان «هدفمندی رایانه ای » با عایله نسبتا قابل توجه ، حسب حال و شرایط خواسته و ناخواسته بعنوان سیاهی لشکر ببازی گرفته میشوند .

این بخش  با نفوذ نسبی ماهوارهو تلگرام واطلاعات نه چندان عمیق ، گستردگی ،از سویی ورود فرزندانشان به دانشگاهها، با گرانی ارزاق و ابزار و تجهیزات کشاورزی ، کم آبی  ، مشکلات تهیه سم و کود و  عوارض آن و نبود امکانات حد اقلی زندگی شرافتمندانه ، در آمد وشد مکرر به شهر و مراکزاستان میباشند و با اندکی توجه و بهبود شرایط حتی وعده و وعیدهای بدون اجرا ، فراتراز منافع گروهشان «چنانچه جسارت به انان نباشد »  نمی اندیشند .

این عزیزان نقش آفرین عموما  برکنار از دغدغه ها ی سیاسی ، بعبارتی مصرف کننده بوده با هر گونه تغییری خود را وفق داده ، به روال گذشته به روز مره گی « باور هر چه پیش آید ،تقدیر و قسمت » مشغولند  .

البته ریش سفیدان و سالمندان این وادی با توجه به تجارب ، ارتباط و منافعی که دارند، همراه با توده بی خبر از همه جا و  متظاهر به آن  ، عنداللزوم آماده شرکت در اجتماعات فر مایشی با آمدن و بردن آنان به شهر یا مراکز استان و تهران  و استماع فر مایشات و دادن شعار هستند .

رهبران اجتماعی –سیاسی خوب میدانند  بکارگیری و استفاده از این جمع  با هزینه هایی نه چندان گزاف میسر و ظرافت های خود را دارد و پیشکسوتان عالم سیاست بخوبی به این رمز و رازها آشنا یند.

این بخش موثر در هر گونه تحولی، با حذف افراد کم سن ، عافیت طلبان معتقد به دایی جان ناپلئون و زنان سنتی ، به حدود« 10 میلیو ن نفر» فعال با تعریف اقتصادی  بالغ میشوند .

بر خورداری از حمایت  این گروه  با  ارتباط با فرزندان مشغول به تحصیلشان در دانشگاهها که دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مدرن دارند ،با همین کم و کیف ، با طرح ضرورت حفظ منافع مملکت و برنامه ریزی اصولی برای آینده خانوارها ممکن بنظر میرسد .

پراکندگی و تعصبات از سویی عادات مستولی شده براین اقشار نباید با زدارنده بشمار آید .

ب / حقوق بگیران ثابت با عناوین لشکری و کشوری ، شاغل و بازنشسته ، کارمند و کارگر ،آموزشی ،علمی ، قضایی ، اداری و….با جمعیتی حدود 10 میلیون نفر، که در واقع مجریان تصمیم گیرندگان اصلی گردش امورمیباشند  ، ضمنا صاحبان بصیرت و متولیان هر حکومتی بشمار می آیند – با  دغدغه مستمر چگونگی افزایش بی رویه  قیمتها با کارایی نه چندان مفید « در مقایسه با تعدادانبوه شان »پیوسته در فرصتهای فراوانی که دارند به پی گیری اخبار و تفسیررخ دادها مشغول وبا همه محافظه کاری و فرصت طلبی ، آماده ترین نیروی در اختیاربرنامه ریزان با حسن نیت و نیالوده ،در مسیر تامین منافع ملی با تعریف اصولی  میباشند .

این جامعه  ناراضیان بسیاری را در خود جای داده اند که میتوانند با تغییراتی گام به گام و مرحله ا ی کشور را با آرامش و بدون نابودی سرمایه های ملی « حاصل کوشش ملت » چنانچه بطور موقت هیجان ها بروز نماید از بلا تکلیفی « و به خدا واگذار نمودن مدیریت کشور!) که در مواردی بیان و مشاهده میشود – عملا با حضور در صحنه ممانعت نمایند .

پ / گروه شاخص جوانان  تحصیل کرده بی کار و سرگردان شهرها و جویای کار«با تعدادی معادل 5 میلیون نفر » که پل ارتباطی با خانوادها یشان در اقصی نقاط کشور میباشند و میتوان با برنامه ریزی   شرایطحضور در صحنه واستفاده بهینه از آنان را در زمینه فرهنگ سازی و ضرورت تغییرات با آرامش مهیا کرد ، زمانبر بودن این تحول برآمده از تعلل اندیشمندان میباشد و خود کرده را تدبیر نیست .

ت/ بانوان معترض به عملکرد ها ودر گیر با ناهیان !که با همه سخت گیری ها و محدودیتها ، با پس و پیش کردن و رنگارنگ نمودن روسری های خود و شادی آفرینی ، زیباترین مقاومتها را از خود بروز داده و ناتوانی سیستم را در تحمیل برنامه متحجرانه طی سالیان اخیر نشان داده ا ند –این بخردان «با انبوهی معادل 5 میلیون نفر» آماده ورود به عرصه تبادل نظر و شجاعترین افراد «جامعه فر هنگی و تحول خواه  ایرانمان » بشمار میروند و پیوسته در  مبارزه ای آرام و مبتکرانه بوده ، مطلقا انصراف و عقب نشینی نداشته اند .

ث /دانشجویان و محصلین دوره دوم دبیرستانها متکی به پدر و مادر ، در گیر با درس و مشق در این مبحث ، با تعدادی معادل 6 میلیون نفر با توجه به هدف نوشتار جایگاه ویژه ای دارند ( این جمع به مراتب بیش از این تعداد میباشند که نیمی از آنان در گروه سوم « پ » قرار گرفته اند )

با این ترتیب36 میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت کشورکه بصور متفاوت  فعال میباشند بایستی در برنامه ریزی ها لحاظ و سر مایه گذاری لازم برای جذب آنان صورت گیرد ، تا با اعتقاد به ضرورت تحول  و علاقه مندی ،از همه مهمتر همکاری ، رفرمی آرام با حداقل هزینه بدون اتلاف سر مایه های مادی «حاصل کوشش احاد ملت طی سنوات متمادی با صرف منابع ملی همگانی » صورت پذیرد .

در این تفکیک « اصناف و پیشه وران » را نا دیده نداشته و آنان را در میان 5 گروه فوق که در هر کوی و برزن و در تمامی نقاط کشور مشاهده میشوند ،میتوان دید .

اصلاحات لازم  در مسیر نجات میهن ازادامه حکومت شعار ، افراطی گری ، قطع رابطه با دنیای متمدن و دشمن پنداری ، جلوگیری از بروز آنچه که همگان مخصوصا طی ماههای اخیردر پی نابودی ارزش پول ملی از منظر افت معیارها ، انحطاط اخلاقی ، نگرانی های مادی ، انحرافات اجتماعی ، از همه مهمتر و موثر تر« دور شدن از پندار نیک »و تمامی آنچه شاهد آن بودیم و ابعاد فاجعه بار آن ، رسالتی همگانی میباشد که بایستی با نقش آفرینی تمامی ملت بتدریج ومسیولانه سامان یابد .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>