مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » نوروز 1397 به عنوان كارت ضیا مصباح__تبريك و به تبعیت از روش مرحوم پدرم در دهه 20،30 و … «همراه با بهترین آرزوها«

نوروز 1397 به عنوان كارت ضیا مصباح__تبريك و به تبعیت از روش مرحوم پدرم در دهه 20،30 و … «همراه با بهترین آرزوها«

نوروز 1397


Pسه چیز را هرگز از دست ندهید : آرامش، امید، صداقت.

Pبه نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

Pما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.

Pتغییر دهندگان اثرگذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند.

Pآدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

Pهیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.

Pدانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

Pکسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

Pانسان باید ازهر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.

Pتمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

Pاز دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

Pپیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

Pخوشبختی بر سه اصل استوار است : تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فردا.

Pزندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی؟ گفت : نخریدند … تمام شد!

Pگاندی :هفت چیز انسان را از پای درمی آورد :

سیاست بدون شرف، لذت بدون وجدان، پول بدون کار، شناخت بدون ارزش، تجارت بدون اخلاق، دانش بدون انسانیت، عبادت بدون فداکاری.

P لازم نیست در تمام بحث ها برنده شوید … با اختلاف عقیده داشتنموافقت کنید.

P با گذشته هایتان بسازید تا آیندتان را خراب نکند، هیچکس در قبال خوشبختی شما مسئول نیست.

P هر فاجعه ای را می توان از این منظر سنجید که آن موضوع 5 سال دیگر اهمیتی ندارد.

P شما در حال حاضر آنچه را که نیاز دارید دارا می باشید .. حسادت وقت را تلف می کند.

P زندگی با نوار روبان پیچیده نشده ولی همیشه یک هدیه است.

P آرزو دارم این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.

Pبر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیستو در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

Pآنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

Pزندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

Pدوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه دیگری است.

Pجهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست وهنر، کلید فهم زندگی است.

Pروند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

Pاگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه چیز را همانگونه که هست می دید : بی انتها.

Pبرده یک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک می کنند.

Pنباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.

Pهرقدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.

Pعلت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.

Pمن تنها یک چیز می دانم و آن اینکه هیچ نمی دانم.

P تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است.

Pاگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند علت را درلبان فروبسته خود جستجو کن.

Pشیرینی یکبار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.

P ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی، بینش او نیز عوض می شود.

Pبرای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت.

Pاگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما میشد، سعی و عمل دیگر معنا نداشت.

Pما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

Pآنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند.

Pهمیشه دلیل شادی دیگران باش نه شریک او، و همیشه شریک غم کسی باش نه دلیل غم او.

Pسه چیز در زندگی پایدار نیست : رویا، موفقیت و شادی.

Pسه چیز زندگی را به نابودی می کشاند : تکبر، زیاده طلبی و عصبانیت.

Pسه چیز انسان را می سازد : کار سخت، صمیمیت و تعهد.

Pغم خودش ما را پیدا می کند، باید دنبال شادی ها گشت.

Pمن همیشه آدم های تنبل را برای کاری سخت انتخاب می کنم چون آنها راحت ترین راه را برای انجامش پیدا می کنند.

P افرادی که معتقدند سرنوشت همه از پیش تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف را نگاه می کنند.

Pولتر می گوید :من مخالف عقاید تو هستم اما، حاضرم جان خود را بدهم تا تو نظرت را بگویی.

Pو در آخر و به عنوان شوخی :

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای … گفت : یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگو، گفت : یا برف است یا شمع است یا پروانه ای

گفتم آنان که می بینی بر آن دل بسته اند، گفت : یا کورند یا مستند یا دیوانه ای. ( ابوالسعیدابوالخیر )

 

و بالاخره اینکه … انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

 

نوروزتان پیروز

                                                            با ادب فراوان: ضیاء مصباح

                                                                                                Z.mesbah1944@gmail.com

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>