مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » در معنای نوعی از “اصلاح‌طلبی”: به جنایتکارتر رأی ندهید، به جنایتکار رأی بدهید! مسعود نقره کار

در معنای نوعی از “اصلاح‌طلبی”: به جنایتکارتر رأی ندهید، به جنایتکار رأی بدهید! مسعود نقره کار

 

اصلاح طلبی ایرانی – اسلامی دراین “انتخابات” با بهره برداری از فاجعۀ کشتار ۶۷، در راستای پیشبرد سیاست های جناحی با دادنِ آدرسِ عوضی و از قلم انداختن عامل اصلیِ این جنایت و قتل عام، یعنی آیت الله خمینی، راهی عوامفریبانه راهکار کرده است!

در معنای اصلاح طلبیِ ایرانی- اسلامی:

۱
الف: به رئیسی جنایتکاررای ندهید به رئیس جمهوری رای بدهید که پورمحمدی جنایتکارتربه دادگستری در میهنمان برگزیده است.
ب: به رئیسی رای ندهید به امثالِ اژه ای و ری شهری رای بدهید. (عملی که اصلاح طلبی ایرانی – اسلامی سال قبل مرتکب شد.)

۲
اصلاح طلبی ایرانی- اسلامی یعنی کارخانۀ تولیدِ “نقطه عطف تاریخی”. این نوع اصلاح طلبی در طی ۳۸ سال گذشته حداقل هر چهارسال یکبارشامورتی بازانه یک ” نقطه عطف تاریخی” تولید و به بازارعرضه کرده است. به نظرنمی رسد هیچ تاریخی اینقدر” نقطه عطف ” داشته باشد، آنهم نقطه عطف هائی که پای در یک نقطۀ ثابتِ و ساکن تاریخی سفت و میخکوب کرده باشند.

۳
کاربُردِ تاکتیکِ روانی- تبلیغیِ هراس آفرینی و ارعاب برای تحریک بخشی ازمردم و تلقین به آنان برای حضوردر” انتخابات” یعنی تاکتیک اصلاح طلبیِ ایرانی. اصلاح طلبان این سیاست رادر همۀ “انتخابات” ها و دهه هاست تبلیغ کرده اند. “اگردر انتخابات شرکت نکنید و به کاندید مورد نظرما رای ندهید: ایران در معرض خطرتجزیه وجنگ داخلی قرارخواهد گرفت، بیگانگان به ایران حمله خواهند کرد، مجاهدین و سلطنت طلبان تقویت خواهند شد، مشکلات و بحران های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حل نخواهند شد، سرکوب و شکنجه و کشتار ادامه خواهد یافت.

۴
اصلاح طلبان ایرانی- اسلامی، از ردۀ “چپ” های اصلاح شده از مخالفان حکومت اسلامی می پرسند: “راهکارها و برنامه های راهبردی شما در برخورد با حکومت، انتخابات و مجموعه مسائل سیاسی و اجتماعی چیست؟”، که یعنی، بله ما راهکاردان و راهبرد دان هستیم و درهمۀ حوزه ها برنامه داریم. این طورنیست، آنچه پُزاش داده می شود راهکارها و برنامه های راهبردی “حسن روحانی” و دارو دستۀ اوست که به گفتۀ خودشان وفاداران به نظام ولائی هستند، و این عزیزان دنبالِ دسته راه افتاده اند. “چپ” های اصلاح شده، برای توجیه سیاست بازی شان، شکننده گانِ همان تخم لقی اند که خمینی را ” دموکرات انقلابی و اصلاح طلب و اصلاح پذیر” قالب کردند. وچون نیک بنگرید این کپی برابرِهمان اصل است.
مخالفان حکومت اسلامی، امثال من، راهکارو راهبرد و برنامه نداشتن را به کژراهه رفتنِ و گُم راهه فرستادنِ با برنامه ترجیح خواهند داد.

۵
سیّدابراهیم رئیسی جنایتکارترو پلیدترازسایرکاندیداهای ریاست جمهوری ست. استفاده ابزاری و تبلیغی اصلاح طلبان ازجنایت های رئیسی برای پیروزی براو، عوامفریبی و فریبکاری و خاک پاشیدن به چشم مردم خواهد بود اگربه موارد زیر اشاره و توجه نشود: ۱-رئیسی درکشتار سال ۶۷ فرمان آیت الله خمینی را اجرا کرد، و بی تردید هرکدام از ۵ کاندید حکومتی در موقعیت او بودند به دلیل تاکره های آن جانیِ جاهل. نادیده گرفتن این واقعیت حرکت در راستای تطهیربزرگ جنایتکارِتاریخ میهنمان خمینی ست.۲- کشتار ۶۷، وسیله و ابزار بهره برداری سیاسی اصلاح طلبان – حتی آن دسته اصلاح طلبانی که می گفتند فراموش کنید این کشتار را ویا دیگراین کشتار مساله مردم نیست – قرار گرفته است. کشتاری که به هنگام وقوع آن هاشمی رفسنجانی و مهندس موسوی وکروبی و بسیاری ازاصلاح طلبان امروزین مسؤلیت های سیاسی و اجرائی مهمی داشتند. پیوند جانیانِ آن کشتار و کشتارهای دیگر با اصلاح طلبان حکومتی هرگزپوشیده نمانده است، که پورمحمدی وزیردادگستری روحانی و یا اژه ای ها و ری شهری ها و..نمونه وارند.
اصلاح طلبی ایرانی – اسلامی دراین “انتخابات” با بهره برداری از فاجعۀ کشتار۶۷، در راستای پیشبرد سیاست های جناحی، با دادنِ آدرسِ عوضی و از قلم انداختن عامل اصلیِ این جنایت، راهی عوامفریبانه راهکار کرده است!

۶
یکی ازتحلیل گران سیاسی اصلاح طلبِ ساکن در خارج از کشوراظهارنظر فرموده اند که تحریم “انتخابات”ِ حکومتی در حکومت اسلامی عملی “غیراخلاقی” ست. این بزرگوار اگر ذره ای دموکراسی، حتی در حد و سطحِ ادعای اصلاح طلبی ایرانی- اسلامی ای که به آن باور دارد، فهم کرده بود، حداقل باید می گفت: تحریم کردن همچون رای دادن، حق شهروندی ست.

۷
اصلاح طلبی ایرانی – اسلامی تحریم ” انتخابات ” را دربهترین حالت و مؤدبانه ترین واژه گان انفعال و بی تفاوتی خوانده است. تحریم ” انتصابات حکومت اسلامی” اما یعنی مشارکت سیاسی، یعنی:

الف – روشنگری دربارۀ جنایت ها، دگراندیش ستیزی ها و آزادی کُشیِ های حکومت اسلامی، و نیروها و چهره های حامی این حکومت.

ب – روشنگری و آگاهی دادن در بارۀ انتصابات حکومتی که انتخابات خوانده شده است، وافشاگری در مورد سوء استفادۀ حکومت اسلامی از مؤلفه ها و مظاهر دموکراسی برای عوامفریبی و جهان فریبی.

ج – تبلیغ، ترویج و تقویتِ جنبش های مدنی، وتلاش در راستای شکل گیریِ آلترناتیو دموکراتیک در برابر حکومت توتالیتر واستبداددینیِ حاکم.
د – طرح خواست های عادلانۀ مردم درهمۀ عرصه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی
و …

۸
اصلاح طلبی ایرانی تابلوی توانائی های حیرت انگیزحکومت اسلامی شده است، که با تاسف باید آن را باور کرد.
برای نمونه آیا می توان این دست موفقیت های حکومت اسلامی در خارج از کشوررا نادیده گرفت؟

الف – بخش اعظم اصلاح طلبی ایرانی درخارج از کشوررا به” شاخه سیاسی- تبلیغیِ برون مرزی”خود بَدَل کرده است.

ب – بسیاری از”روشنفکران” وکوشندگان سیاسی و فرهنگی لائیک وسکولاررا به پادوئی ودفاع ازیک حکومت توتالیتر ومستبد دینی واداشته است..

ج – مهندسی شده و با برنامه نیروهای تبلیغاتی و رهبری کنندۀ قَدَری را از زندان ها و دفاترروزنامه ها به میان اپوزیسیون خارج ازکشورفرستاده و یا پرتاب کرده است تا اپوزیسیون وجهانیان فریب دهند، ودرضمن در رسانه های دولتی کشورهای اروپائی و امریکای شمالی نیز نفوذ کنند. نیروهائی که در هر دو حوزه، یعنی”فریب و نفوذ” موفقیت های چشمگیری داشته اند.

از: گویا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>