مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،وظایف ، نقش و اهمیت (ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،وظایف ، نقش و اهمیت (ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

 

بدون تردید دولتها  مسیول مستقیم نابسامانیها در تمامی جوامع شناخته میشوند  .

در  کشورمان بعد از 37 سال از استقرار نظام جدید ( که استقلال را در وابستگی کامل به توانمندی درون کشور  میداند وبهتر است از واژه تصور مینماید استفاده نمود )  کماکان  موانع عمده ای وجود دارد و جریانات ، افراد و گروههایی   به دلایل مختلف منجمله توهم وجود نفوذی ها ، غیر خودی ها ، نا محرمها ،وابستگان استکبار و ….. نمیخواهند و در وسع خود نمی گذارند – وحدت مدیریت وهماهنگی بوجود بیاید و بتبع آن آر امش ، اسایش ،سلامت رفتار و خلاقیت ملموس گردد.

قوه مجریه در بسیاری از کشورهای همترا زدر حال توسعه ،  با توجه به اصل تفکیک قوا  در شرایط نسبی  مطلوب ، با در اختیار داشتن اختیارات لازم    پاسخگوی نارسایی و مصمم به  پیشرفت برنامه های ملی میباشند  و الزاما با وحدت رویه و اقتدار قانونی ، با امکانات   وسیع قابل کنترل  در دسترس ، به ایفای  وظایف اهتمام دارند  .

در شر ایط فعلی حکومت   اسلامی ایران  ما ، جریاناتی شناخته شده  ،با نفوذ – آگاهانه  با بحران آفرینی مستمر  و احساس اقتدار، در واقع با قدرت فرا قانونی که حتی در کوتاه مدت با مصلحت نظام  فعلی در این عرصه  فراخ جهانی  ، منطبق بنظر نمیرسد …. در نقش دایه مهر بانتر از مادر با در اختیار داشتن بقول آقای روحانی : تریبون ها ، اسلحه ، بودجه و اعتبارات  فراوان ، امکانات ، حمایتها ، ،ارتباطات نا محدود خلاف عرف و قانون و…. پیوسته دولت  را تضعیف میکنند .

این منصو بان سازمان یافته ،خواهان ادامه  تشتت در  روابط داخلی و بین ا لمللی مانده اند و آنچه تا کنون به جایی نرسیده فریاد و بیان دلایل نارسایی ها با ادبیات مناسب  و عاجزانه ناشی از نگرانیهای خانمان بر انداز که سیاه نمایی نام گرفته   بوده است  .

بیان مکرر ، نسبتا صریح  مشکلات و موانع بوسیله فرد منتخب ملت ( با همه فیلتر ها ) بعنوان رییس جمهور  – هر چند با ایماء و اشاره ، باصطلاح تلویحی و  در فرصتهاو موقعیتها ی مناسب – که در شرایط موجود انصافا قابل تقدیس میباشد –  بدون نتیجه مانده ، بهیچوجه   نافی مسیو لیتی که ملت به  مجموعه  دولت مردان و زنان  – با انتخابات رباست جمهوری داده ، نمیباشد .

طرح مکرر موانع بر آمده از  سیستم خود ساخته که جملگی در گذشته های نه چندان دور نقش موثری د رایجاد  تحکیم و  ابقاء آن  بگواه سوابق موجود دا شته اند ، بجز  اتلاف وقت ، به هدر رفتن سر مایه ها ،  دور شدن از منافع جامعه ، تشدید انحرافات و خطاهای رفتاری خانمان بر باد ده ، عقب ماندن ملک و ملت از حد اقل های معیشت وسلامت فکر و روان   و….حاصلی  در پی ندارد .

قبول مسیولیت بدون اختیار   ، آنهم آگاهانه هر چند به امید اصلاح تدریجی و گام به گام  –  بیش از این قابل توجیه نیست و بقول  شادروان  مهندس بازرگان که بهمین دلیل استعفاء داد : نمیتوان  با چاقوی بی دسته  کار کرد …..

در این شرایط  دولت مردان    بعد از   خطاهای مکررعمدی با همه تذکرات و هشدارها ی کارشناسی  ، آزمون و خطای های پر هزینه   ، خلاف منافع ملی و….  بفکر درمان و اصلاح در نظام اداری و مدیریت انسانی که عامل بهبود در هدایت امور میباشد  افتاده و با احیاء سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خوشبینی به عملکرد معجزه اسای اودل بسته اند .

& در شرایطی که تشکیلات موازی و نهادهای گو ناگون بر خوردار از بودجه عمومی کشور محکم و استوار کوس ان الحق میزنند

& در حالیکه اغلب   کارشناسان  دلسوز و کار آمد    به دلیل  افت ارزشها ، نا دیده گرفتن شرایط احرازو انتصابات نا بجا  ،استمرار حکو مت  رابطه  و…. عطای خدمت را به لقا یش بخشیده اند، بازنشسته شده و به بخش خصولتی روی آورده اند  ….

& در وضعیتی که  حضورمستمر وزرای مشاور وروسای سازمانها   در هیات دولت با اینهمه عضو ( صرفا حضور فیزیکی ) و جلسات گو نا گون  اغلب تشریفاتی  ،امکان   مطالعه ، بر نامه ریزی و رسیدگی به وظایف اصلی را  از انان سلب نموده .

& از همه بارزتر  بی تفاوتی  کارکنان گرفتار معاش  یعنی نیروی اصلی پیشرفت که  دچار روز مره گی شده اند و هدف اصلی خود را فراهم ساختن معاش روزانه و تامین نبازهای اولیه میدانند و از شرافت های  انسانی نا خواسته دور مانده اند  ….

 

& در موقعیتی که ادامه مدیریت بهره بر داری یعنی : مماشات – حفظ وضع موجودوموقعیت ، عدم اعتقاد به ضرورت اصلاحات بنیادی و اینکه کاری نمیتوان کرد و …. به جای اعمال مدیریت  تحول یعنی : تغیر ،نو گرایی و اثر گذاری  ، احساس مسیو لیت و پاسخگویی و…بشدت بر معضلات افزوده است و….انتظار معجزه از این تشکیلات ساده لوحانه بنظر میرسد .

  •  در این میان  بخشی از  دولتیان که به  قضاوت تاریخ معتقدند و از آلو دگیها مصون مانده … با تصورحضورو اثر بخشی مثبت  در معادلات سیاسی،   افشاء و حذف رانت ،  قطع  ارتبا طات غیر رسمی ، ارجاع کار به کاردان با همه مخاطرات و نکات بسیاری از این قبیل که شیرازه مملکت را گسیخته …. با تصدی مقام ، سعی و کوشش لازم را داشته اند .

و تعداد  دیکری که  بیشترند ….   کماکان  دست در گر یبان مانده و  به دلایلی که به ان اشارت رفت  ، از  خود سلب  مسیولیت مینمایند و جامعه نیز براحتی از ان میگذرد ، این گروه  تسلیم به شرایط را  اجتناب ناپذیر و اعتراض به آنرا هزینه بر و خلاف عافیت میپندارد  .

  • در هر حال با تصویری که آمد در همین شرایط : ارایه راه حل در جهت  تقلیل  حجم عظیم نیروی   و رفع مشکلات  سیستم نا کار آمد   ، رفع نا هماهنگی ها ،ابطال  تشکیلات موازی و حجیم  ، حذف مشاغل کاذب و پستهای فر مایشی   ،لغو انتصابات مبتنی بر رابطه  بدون شرایط احراز، ابطال مقررات  نافی یکدیگر ،ممانعت از تفسیر به رای مقررات ،  جلوگیری از پرداختهای خاص ،اتخاذ تصمیم در مسیر  مغایرتها ،فعالیت اصولی و بدون وقفه و نفوذ نا پذیر  شورای حقوق و دستمزد   ، توجیه مسیو لین به ضرورت   پاسخگویی،ارزش یابی افراد ،برقراری  سیستم تشویق و بر کناری ، بهبود روشها ،  به روز در اوردن مقررات   ، بازرسی مستمر و واقعی  ،کنترل دقیق امور ، تعین ضوابط ارتقاء ، بکار گیری نیروی انسانی و هدایت امور این جامعه کلان از ورود تا مر حله بازنشستگی و وظیفه بگیری  وموارد بسیاری از این قبیل که تا حدود قابل توجهی در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده  ….. احیاء این سازمان  را ضرورت بخشید ه است .

با خوشبینی که بهر حال امید فرجی همراه میاورد با همه اما و اگرها    پیشنهاد میشود :

1- رییس سازمان بعنوان وزیر مشاور و  دبیر کل ( با نگاهی به  ماده مترقی  107 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345- دقت شود مصوب 50 سال قبل و اینکه در انزمان چگونه می اندیشیدند   ) از میان اساتیدمجرب و موجود  این علم در همین جامعه  که  تخصص را تعهد واقعی تعریف میکنند  …و دارای حد اقل 15 سال تجربه  مدیریت کلان و مر بوط – تحصیلات آکادمیک مناسب ، غیر رانتی ، مسلط حداقل به 2 زبان زنده دنیا – به تشخیص و معرفی شورای عالی اداری کشور که انان نیز ویژ گیهای قوی تری در این علم ، سازمان و رسالت آن  بایستی داشته باشند و در دسترس مینماید  ، انتخاب و به رییس جمهورجهت گزینش و انتصاب  معرفی شوند .

2- مدت این مسیولیت به دلیل توان بر نامه ریزی و پرهیز از امواج سیاسی  (که ورود به آن صحنه  نا پایداری  در بر نامه ریزی ونا توانی در اصلاحات لازم را  همراه میاورد و طبعا عدم موفقیت در ایفای این وظیفه خطیر  حد اقل ره آورد انست….. )   5 سال الزاما  تعین شود   .

3- تسلط اصولی و علمی مدیریت  اداری، نفوذ کلام ، پوشش و ظاهر  مناسب ، سوابق مبری از هر پیرا یه و رانت    در انتصابات داخلی این سا زمان   لحاظ شود   و از انتصاب   کارکنان  گرقتار مسایل روز مره زندگی ، به اصطلاح گروه کارگزین در رده مدیران خوداری گردد  .

4- کلیه مسیو لین  ملزم به رعایت ضوابط مصوب شوراهای مرکب از افراد واجد شرایط و صاحب صلاحیتهای تخصصی مربوط در این سازمان  باشند تا – هماهنگی و یکنواختی لازم در مدیریت کلان کشورمان بعد از سالها مشاهده  گردد.

5-  اطاق فکر سازمان  متشکل از  : کارشنان  خبره -غیر سیاسی – دارا بودن  اعتبارو شهرت مطلوب   در زمینه مدیریت و علوم اداری ومنابع  انسانی  ، آگاه ، معتقد به هدف و پیشینه به اصطلاح سبقه    سازمان  –  دارا بودن  عرق میهنی  و همت در مسیر حفظ و ارتقاء منافع ملی –  سلامت جسمی ، فکری ، تر بیتی و شخصیتی    ، بصورت نیمه وقت  – با حکم دبیر کل سازمان بمدت 2 سال تشکیل شود .

6- نیروی آزموده با حد اقل بیست سال سابقه مر بوط، تر جیحا در رده مدیریت با تایید گروه انتصابات در اطاق فکر ، به کادر سازمان ملحق و بر سیستم روشها و مدیریت امور انسانی کلیه تشکیلات کشورمان با مفهوم کامل نظارت  نمایند .

7-   روش موفق و اثر گذارغیر قابل انکار سازمان مزبور  در گذشته های دور   همراه با مطالعات انجام شده و   علوم روز در مقوله روشهای نوین مدیریت ،  مبنای  تصمیمات قرار گیرد .

8-  کارشناسان ارشدی  که نقش خطیر ارتباطی بقصد هماهنگی و ایجاد وحدت رویه را  با وزارت خانه ها، سازمانها   و تمامی دستگاهها که از بیت المال تغذیه میکند  ایفاء و این رسالت را آگاهانه پذیر قته اند ،الزاما  بایستی در مراجعات خود با موانع بازدارنده تشر یفاتی  مواجه نباشند .

9- نظریات  کارشناسان رابط پیوسته و بدون ممانعت  مورد توجه و رعابت قرار گیرد و آ نانکه  بدلایلی که اشارت رفت ،  برآمده از عادت دیرین  بجای همکاری در رفع نا هماهنگیها و به اقتضای طبیعتشان و شاید ماموریت ارجاعی  ایجاد مانع مینمایند  ،به کار دیگری که نقش آفرین منفی نباشند گمارده شوند  .

10- از کارشناسان پویاو هشیار  بازنشسته و n g o   ها که به  عنوان  مشاور و محقق در این وادی مشغولند  – ترجیحا  بلاعوض –  استفاده نمود   .

11- بودجه سازمان  و تامین بار مالی برنامه ها مشکلی را در پیش روی مدیریت  ایجاد ننماید، همچنانکه دسترسی به اینترنت پرسرعت با بهبود بستر های لازم برای ارایه خدمت از راه دور به بهترین شکل مهیا گردد.

12-  مرکز اموزش مدیریت با ایجاد تحول در درون خود و مطابقت با تغییرات اجتناب نا پذیربعد از احیاء دو باره  سازمان خوشنام و کار گشای منحل شده  ،  با هماهنگی و همکاری کامل  وزارت خانه ها  به بر گزاری دوره های لازم  اموزش ضمن خدمت بطور فشرده ، با همکاری اسا تید واقعی  در دسترس  ، فارغ از انگیزه اخذ  مدرک که مطلبی دیگر میطلبد  ،همت گمارد  و از روز مره گی حاکم بر خود با حضور اهل فن واقعی و معتقد خارج شود  .

که چنین باد – بقول حاقظ وظیفه من گفتن است و بس

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>