مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » سازمان امور اداری و استخدامی کشورو مشکلات پیش رو ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

سازمان امور اداری و استخدامی کشورو مشکلات پیش رو ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

 

پس از فراز و نشیب های سلیقه ای بسیار ، سازمان اموراداری و استخدامی کشور باز تولدی  یافته  ،اتفاقی که در جامعه ماجای تعجب ندارد  ،حرکت به عقب و مرتب تجربه آزمون و خطا ..

  • این تشخیص ضرورت و احیاء دو باره به مصداق جلو خطا را از هر کجا که بگیرید منفعت در پی دارد ،عملی شده است .
  • نارسا یی ها در مجموعه نظام اداری و  وظایف عظیمی که در مسیر اصلاح سیستم اداری و مدیریت کلان کشورمخصو صا از لحاظ مدیریت منابع انسانی   بر عهده و در تخصص سازمان مزبور خواهی نخواهی قرار دارد ،رسالتیبسیار سخت بشمار میرود و باید گفت  :  ابزار و منابع موجود  در این مرحله واین رجعت در شرایط موجود نمیتواند فرآیندی هدفمند و رو به فردا داشته باشد ؟!

1- قانون مدیریت خدمات کشوری بعنوان اساس و بنیان سیستم مدیریت  تشکیلات حکومت و بتبع ان مدیریت منابع انسانی ، با همه امتیازات ، نیازمند تغییر بنیادی میباشد . این قانون با اتمام دوران ازمایشی بدون توجه لازم مانده ، انگار که به اثارمثبت ان نمیخواهند تن دهند تا در تمامی موارد مر بوط  مصلح ،کنترل کننده و باز دارنده باشد

2- با کدامین ابزار و نیرو  میخواهیم ساختاز بیمار اداری را که طی دو دهه اخیر بشدت حجیم، نا کارآمد تر  و  مبتلا به فساد گسترده در تمامی زمینه ها و از هر نظر شده  ،درمان کنیم .؟

3 – در کشور ما که همه امور در ید توانا  ودر واقع ناتوان دولت  گرفتار فعلی است ، چگونه میتوان از بنیان ، اصلاحی صورت داد و با مقاومتهای  سلیقه ا ی و تعابیر متفاوت بعد از یک عمر تجربه و با همین مدیران ارشد که روزگاری با ادغام سازمان سخت موافق و امروز در پی استقلال و توانمند شدن ان بر امده اند  و انرا تقبل فرموده اند و…مواجه نشد .

4-  مقایسه ای ساده  درتعداد کارکنان و تعداد دستگاههای اداری در فاصله  دهه  های 65 تا 95 خود گویای نا گفته های بسیار  و راه دشوار ی در مسیر زودن مشکلات است ، به الحاق قارچ گونه شرکتهای خصو لتی و اثار مخرب ان قبلا و به دفعات پر داخته ایم و انگار که روابط عمو می ها پیشنهادات درج شده تخصصی در مطبوعات را گزارش نمی کنند و یا وزراء مجال پرداختن به انها را ندارند .

5 – در دهه های گذشته کارکنان با 20 سال خدمت و 30 روز حقوق با تمایل خود با حقوق نسبتا مکفی و با اشتیاق  باز نشسته میشدند و چرخ بازنشستگی و اشتغال هم ( ورود و خروج از سیستم  ) بخوبی می چرخید .

چه رخ داده که   سن بازنشستگی مرتب رو به تز ا ید است و کارکنان  تمایلی  به باز نشستگی ند ارند و جوانان پشت درب های ورودی در انتظار .. ؟ ایا عدم توازن دریافتی ها در دوران با زنشستگی عاملی اصلی و باز دارنده بشما نمیرود ؟

6- دولت در کشور ما بزرگترین کار فرما برای جذب نیروی  انسانی با مفهوم کلی محسوب میشود و با برداشت های عامیانه انتظاری نا بجا ایجاد شده تا همه به اب باریکه دولت وصل شوند و با حد اقل بازدهی بکار دوم بپر دازند و در همه جا نا کار امد و صر فا حضوری فیزیکی داشته باشند !!

7- ایجاد زمینه های اشتغال در کل کشور حتی بخش خصو صی بر امده از برنامه ریزی های دقیق ، استاندارد ، مناسب روز و زمان و از همه مهمتربر مبنای تعریف شده  منافع ملی و راندمان صحیح و اصولی ، پرهیز از بیکاری مخفی بایستی مبتنی گردد .

8- رشد بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی در مشاغل خدماتی مبین چه اتفاقی است  ؟ واصولا توسعه رشته های بدون نیازبازار کار ، صرفا به قصد دریافت شهریه از طرف دانشگاههای پر بازده !و تولید بیکاران تحصیل کرده  ، انهم کمی و بدون توجه به کیفیت با انگیزه اخذ مدرک بالاتر ، تا به کی و به چه قیمتی ادامه مییابد ؟

&و موارد قابل تامل و مداقه بسیاری که  با ولادت  دوباره سازمان امور اداری و استخدامی کشور  امید میرودعواقبی مفید و ارزنده با تعاریف منطبق با اینده کشورو موافق علوم در دسترس این مقوله بسیار اساسی ، انهم در دور دوم دولت روحانی …داشته باشد  .

پیشنهاد اینکه :

الف -اطاق فکر این سازمان با حضور نیروی انسانی مجرب ،متفکر ، صاحب نظر و آ گاه به نظام اداری و سبقه ان بسرعت و دقت لازم در انتخاب ،تشکیل گردد

ب- در مسیر  ایجاد انگیزه بیشتر  در  نیروی منتقل شده  به سازمان مدیریت و بر نامه ریزی ، که منفک شدن  ،انان را نگران از دست دادن همین حد اقل های دریافتی تحت عناوین مختلف مرسوم در سازمان برنامه  مینماید :نظام هماهنگ پرداخت  با معیارها علمی براساس ویژگیهای مشاغل سامان یابد و با دقت پس از رفع نارسایی ها  اجرایی و تسری یابد  ،تا هر دستگاه دولتی بنا به میل ، امکانات ، ارتباطات و توان خود نتواند در جذب یا دفع نیروی انسانی که اولین و مهمترین ابزار مدیریت است  ،نقش ایفاء نماید .

ج– سازمان احیاء شده -مکانهای مناسب  بسیاری دارد و امکان استقرار نیرو که باید درجهت بازده مطلوب در اوقات اداری قرار و ارام و  امکانات لازم داشته باشد در همین شرایط و فضاهای موجود مهیا است .

نقل و انتقال و اجاره یا خرید مکانهای جدید هر چند که معیاری درتوانمندی ، ارزیابی کاربرد و سیستم هر دستگاهی از منظر ظاهری امروزه در تمامی کشورها شمرده میشود ،نباید پرداختن جدی به کارهای معوقموکول به ان گردد.

د-  ایجاد تشریفات اداری ، چگونگی استقرارمدیران ، روسای دفاتر و تحمیل به بود جه های محدود موجود در تهیه امکانات که در مرحله تغیراتی در این حدود نیز متاسفانه مرسوم شده  ، دور شدن از برنامه ریزی و اهداف سازمان از همین اغاز خواهد بود .

 

ه – انتظار میرود با توجه کامل به اعتبار و عملکرداین سازمان از اغاز تا ادغام ( 1378 ) مخصوصا از لحاظ  صلاحیتهای علمی ، اخلاقی  و شخصیت مناسب نیرو ها ی در اختیار ،صداقت و دلسوزی انان و الگو قرار دادن روشهای مبتنی بر کار امدی و تاثیرفردی در مسیر وصول به هدف که اعتلای ایرانمان است ، نقش این سازمان بخوبی و از همین زمان و به درستی ایفاء شود .

و-مهم اینکه آ گاهترین ، بهترین نیروها و کارشناسان ارشد واقعی از هر لحاظ برای ایفاء نقش اثر گذار سازمان انتخاب شوند ، انان بایستی ناظر چگونگی  تحقق تشکیلات مناسب و پاسخگو ،مدیریت نیروی انسانی و احکام و ابزار ان در کلیه تشکیلات دولتی و وابسته به دولت در همین وضعیت با همه دیدگاههای ضد و نقیض باشند و باقدرت بر امده از حمایت مستمر مبتنی بر منافع ملی و مصالح بلند مدت کشوربا توجه به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری  ایفای نقش نمایند

ز-شوراهای این سازمان و کمیته های مشورتی بایستی با وجود بهترین و اگاه ترین کارشناسان واقعا خبره ،بدون توجه به رابطه ، بدور از تشریفات ، فعال و در ایفای وظایف خود که رافع بسیاری از معضلات موجود است همت گمارند تا در ارزیابیهای بعدی که در وظایف ارگانهایی مشابه کانون علوم اداری ایران است و از بیرون به عمل کردها می نگرند و محصول را ملاک میدانند  ،موفق معرفی گردند .

ح- نگاه اعضاء کابینه در حال تر میم به این سازمان ،نگاهی همسو و تایید کننده بوده از عدم همکاری احتمالی  نیروهای اثر گذار پایین دستی با تصور دخالت در امورتشکیلات تحت نظارت خود ،ممانعت جدی اعمال فر مایند  .

ط  –  بالاخره اینکه  الحاق صندوق بازنشستگی کشوری  و سازمان اسناد ملی که در گذشته براساس ضرورت زیر پوشش این سازمان بودند ،مورد بررسی اصولی قرار گیرد .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>