مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » تضعیف یا تقویت …مساله اینست ؟(ضیاءمصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

تضعیف یا تقویت …مساله اینست ؟(ضیاءمصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

تضعیف یا تقویت …مساله اینست ؟(ضیاءمصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )
رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه کشف و افشاگری پیرامون مبالغ دریافتی با عنوان <حقوقهای  نجومی مدیران دولت روحانی> در یافتی های رییس صندوق توسعه ملی را در سال ۹۴ بیش از ۶۸۰ میلیون تومان اعلام کرده اند ( ماهانه حدود15 هزار دلار !).

در مورددر یافتی های صفدر حسینی  وزیر اقتصاد دولت خاتمی  و عضو جبهه مشارکت ، منبع خبرمی گوید  وی 300 میلیون تومان با نرخ چهار درصدوام دریافت کرده وقائم مقام اونیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون تومان بوده و وام ۳۰۰میلیونی نیزگرفته ، در حالیکه این صندوق با هدف ذخیره بخشی از عواید فروش نفت و گاز، میعانات گازی و .. تاسیس و کار اجرایی انجام نمی‌دهد.

این خبرگزاری افزوده: پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند -ضمنا فهرست موارد مندرج در فیش حقوقی رییس صندوق را شامل مواردی چون «مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار، حق شیفت، حق تلفن همراه (۳۶۰ هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری سه ماهه، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان،! کمک‌هزینه خرید لباس!، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش» اعلام کرده اند.

.جنجال بر سر حقوق ههای بالا بوسیله کیهان که از حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در اسفند ۹۴ خبر داد    آغاز شد وآقای روحانی اخیرا گفتند:اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و وسخنگوی دولت از «حقوق نامتعارف» برخی مدیرانعذر خواهی کرد.

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که کماکان دوران ازمایشی خود را از حدود 3سال قبل بعد از 5سال اولیه ؟؟ طی مینماید و اولو یت  ثبات وتحکیم ان فراموش شده ، می گوید :هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌ برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند(حداقل دریافتی کارمندان شاغل در ماه در سال جاری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانمی باشد ).وبر همین مبنا طرح یک فوریتی  که حداکثرحقوق را 10 میلیون تومان تعین کرد روز گذشته بتصویب نمایندگان رسید .

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ازاواسط دهه 40تااواخر دهه70 دارای شورایعالی حقوق و دستمزد و تشکیلاتی در مسیر بر قراری نظام هماهنگ پرداختهابود و در این باب مهم و موثر مطالعه و اقدام می کرد – در واقع تر مز ی کارامد بود براحتمال  تصمیماتی بدینگونه که در قانون کماکان ازمایشی  ،مدیریت خدمات کشوری نیز مطرح و از تاکید فراوان برخوردار می باشد .

نگارنده  بین سالهای 47الی 54 از نزدیک  شاهد  فعالیت این شورابود .

هدف نظام هماهنگبازده مطلوب  نیروی انسانی در اختیار و جلوگیری از جابجایی انان بودتاتمامی تشکیلات دولتی و نیمه دولتی ووابسته نظیر: شرکت نفت ، هواپیمایی ملی ،مخابرات ،سازمان برنامه و بودجه ، ذوب اهن  ،حتی دربار و… را زیر پوشش و تحت  نظام پرداختی واحد  (البته در مشاغل مشابه که تحصیلات و سوابق تجربی  یکسانی را می طلبید ) با توجه به میزان مسیولیتها ، اختیارات ،نقش ومحدوده اثار تصمیمات و…که از حوصله  مطلب خارج است ، در اورد .

این نظام در دست اجرایی شدن بود که جریانات سیاسی و اعمال نفوذ مقامات انزمان مشابه امروز مانع اجرای کامل ان گردید و تدریجا بروزگار فعلی رسیدیم …

 

واضح استکه کاهش اسفناک ارزش پول ملی مرهون درایت و تخصص همه متولیان امر که حاضر و ناظرمیباشد ومدیران کلیدی منصوب با تمامی  مسیولیتی که داشتند بوده واگر درست و بر مبنای مصالح ملی ایفاء نقش می نمودند و بموقع  در مقابل ملت پاسخگویی داشتند محصولی چنین ببار نمی امد .

در همین رابطه بعضی در درون سیستم  ،چنیندریافتیهایی را در  مقایسه با حقوق مدیران در خارج از کشور و به بهانه جذب ،موجه و عادی و اجتناب ناپذیر میدانند .

 

با الهام از <عسی ان تکرهو شی هو خیر اللکم >میتوان گفت :

طرح مو ضوعاتو مباحثی از این دست  در مسیر تضعیف دولت و بر امده از اطاق فکر هفتگی انحصار طلبان و…نبایستی تعبیر شود ،بلکه  از دست اوردهای مثبت دولت تدبیر و امید تواند بود و به دلایل زیر ایراد ی بران متصور نیست :

_فراهم شدن فرصتی که اینگونه تناقضهایی را بدون واهمه و صریحا مطرح و به اطلاع عامه مردم برسانند .

_ شروعی است بر الزام به پاسخگویی که ازهر کجا شروع شود بهتر از پرده پوشی ، تاخیر و اهمال است

_بوجود امدن فرصتی که همه ملت  بتوانند در تمامی امور ورود کرده و زوایا و ابعاد تصمیمات مختلف را   عیان سازندو مدیران اجرایی را به پاسخگو یی وادارند .

_این کنجکاوی ها اغازی است بر افشاء بی ضابطه بودن همه چیز  وبرنامه ریزی برای تغییر اصولی نا رسایی ها بعداز 3سال تحقیق در عملکرد های دولت گذشته بو سیله کابینه ای که قطعا بدون ایراد نیست .

_احیای تفکر و ضرورت مطالعه جدی در مسیراجرای  نظام هماهنگ پرداختها نیز از دست اوردهای این افشاگری ها تواند بود .

_بررسی تفاوتهای پرداختی به نیروی دراختیار دولت و تر میم و جبران ان  از دیگر نقاط قوت انتشار این گونه اخبار  بشمار تواند رفت .

_پرهیز از اختصاص علنی و غیر علنی کمکهای کلان بی دلیل و مضراز منظر غیر قابل انکار بین ا لمللی به جریانات سیاسی منطقه،که چنین پرداختهایی را ناچیز مینمایاند .

_برنامه ریزیدر مسیر اختصاس این بذل و بخششها  به  رفاه مردممان که سلامت روح وروان وصداقت را همراه می اورد و تامین بار مالیبرای حل و فصل امور اقتصا د ی دولت در مسیر اقدام و عمل ….نیز بطور جدی میتواند ازدست اوردها باشد .

_احیاء تفکر جدا شدن سازمان بسیار مفید و اثر گذار امور اداری واستخدامی کشوراز سازمان مدیریت و بر نامه ریزی  و توجه به وظایف معلق مانده ان که مدیران دست چندمی بر ان گمارده ا ند.

_جلوگیری تدریجی از اعمال نفوذ تعدادی از وزرا که دستگاه زیر نظر خود را تافته ا ی جدا بافته در رابطه با پرداختها می دانند نیز قابل اشاره است .

_تامین نیازهای  زندگی احاد جامعه تا انجا که هرکس در مسیر خدمت  کوشا و در امد ش برای امرار معاش و گذران زندگی شرافتمندانه کافی باشد و از دغدغه معاش دور شود ، در انصورت  اینگونه اطلاعات محلی از اعراب نمی یابد  .

_ممانعت از تمرکز همه مسیو لیهابه دوش مدیران که پرداختهای بیشتری را باتفسیرهای خاص ایجاب مینماید .

_ایجاد و تقویت انگیزه درنیروی انسانی کارامددر اختیار که  به دلایل بسیاربی تفاوت شده اند ودر پی ان  پرهیز از عدم احساس مسیولیت و….

امید اینکه در پایان دور دوم دولت فعلی که هیچ جریان خیر خواهی در این شرایط به دلیل ضرورت ثبات مدیریت و امکان تحقق برنامه ها ، به ان  ورود نمی کند …مجدد ا این گونه  ادبیاتی در توصیف دولت روحانی مطرح نشود که  انروز چنان دور نیست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>