مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » تجمع کارگران بیکارکارخانه پارسیلون دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

تجمع کارگران بیکارکارخانه پارسیلون دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

 

 

kargar

تجمع کارگران بیکارکارخانه پارسیلون دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری لرستان

صبح امروز۹خردادماه، برای چندمین بار کارگران بیکار شده کارخانه پارسیلون به امید پیدا شدن گوش شنوایی برای پاسخ به فریادهای خود در مقابل استانداری تجمع کردند تا شاید پاسخ قاطعی از سوی مسئولان برای دریافت مطالباتشان دریافت کنند.

کارگر کارخانه پارسیلون:اگر تا هفته آینده مشکلات ما برطرف نشود به تهران مراجعه میکنیم، در سفری که وزیر کشور به استان سفر کردند اعتراض خود را از وضعیت موجود بیان کردیم تا صدای خودمان را بشوند چراکه مسئولان استان همه چیز را امن و امان جلوه میدهند.

به گزارش۹خرداد تسنیم، کارگران کارخانه پارسیلون خرمآباد ۲۸ ماه حقوق نگرفتهاند و بارها در مقابل استانداری لرستان به نشانه اعتراض تجمع میکنند ولی تاکنون وعدههای مسئولان به کارگران محقق نشده است.

ماجرای بلاتکلیفی کارگران کارخانه پارسیلون خرمآباد تولید کننده الیاف فیلامنت نایلون و گرانول به تراژدی دنبالهداری تبدیلشده که هر روز این قصه پر غصه به شکلی در استان مطرح میشود ولی گویا مسئولان خیال رسیدگی به این مسئله را ندارند.

تجمع و اعتراضات پیدرپی کارگران کارخانه پارسیلون جهت دریافت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان استانداری لرستان تنها امید این کارگران شده ولی تاکنون راه به جایی نبرده و با وعدههای توخالی مسئولان مواجه شده اند.

متأسفانه این اعتراضات دنباله دار در مقابل استانداری لرستان هیچ نتیجه ای برای کارگران نداشته که به گفته کارگران تصمیم بر اعتراض هنگام سفر معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ اردیبهشت ماه به استان داشتند ولی با وعده دادن مسئولان مبنی بر پیگیری مطالبه آنها از تصمیم خود منصرف شدند.

بعد از گذشت مدتزمان وعده مسئولان جهت پیگیری مطالبات، هیچ اقدامی از طرف مسئولان انجام نشد و تعدادی از کارگران این کارخانه سیام اردیبهشتماه هم زمان با سفر وزیر کشور به خرمآباد مقابل استانداری و خودروی وزیر کشور تجمع کردند.

یک کارگر کارخانه پارسیلون اظهار داشت: پیگیرهای مکرری که داشتیم مسئولان استان قول دادند کارفرما را خلع ید و مشکلات ما را پیگیری کنند ولی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی افزود: بعد از اعتراضی که هنگام ورود وزیر کشور به استان داشتیم، اعضای شورا جلسهای با معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند که بیان کردند نظرشان روی واگذاری کارخانه به بانک صنعت و معدن یعنی برگشت کارخانه به دولت است.

کارگر کارخانه پارسیلون با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی که دارند عنوان کرد: متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مثبتی از طرف مسئولان برای برطرف شدن مشکلات ما انجامنشده؛ مقرر شد دادگاه نخهای کارخانه را توقیف و به مناقصه بگذارد ولی کارهای اداری طول میکشد و چون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستیم تحمل طولانی شدن این روند را نداریم و میخواهیم هر چه زودتر به حقوق خود برسیم.

وی تصریح کرد: با وجوداینکه نخ های کارخانه توقیف شده و تا بخواهند به فروش برسانند زمانبر است استانداری میتواند نخها را خریداری و در فرصت مناسب به مناقصه بگذارد تا مشکلات اقتصادی ما نیز برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون جلساتی در راستای بیمه کارگران برگزارشده ولی نیاز به هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما است تا مشکلات بیمه ما رفع شود ولی متأسفانه تاکنون این هماهنگی صورت نگرفته؛ چطور استانداری به کارفرما برای عدم پرداخت انشعابات به ادارات مربوطه نامه میدهد ولی نمیتواند حداقل برای تمدید چند ماه یکبار دفترچههای درمانی کارگران نامه بدهد.
کارگر کارخانه پارسیلون گفت: کارفرما تاکنون ۱۳۵ میلیارد تومان بدهی دارد، قطعات کارخانه را میفروشد و ۴۰ میلیارد وام دریافت کرده و باوجوداینکه حقوق کارگران را نمیدهد معلوم نیست این پولها را صرف چه کاری کرده است.

وی اظهار داشت: به جز ۱۹ ماه حقوق معوقه قبلی، شش ماه طلب از کارفرما داریم و از دی ماه سال گذشته تاکنون بیمه کارگران پرداخت نشده و تاریخ اعتبار دفترچه های درمانی به اتمام رسیده که با مشکل مواجه هستیم.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه افزود: در حال حاضر کارخانه به طور کامل تعطیل است، کارگران رسمی فقط حضور فیزیکی دارند و هیچ کاری در راستای تولید در کارخانه انجام نمیشود.

یک کارگردیگر کارخانه پارسیلون اظهار داشت تاکنون هیچ اقدامی از طرف مسئولان انجامنشده است.
وی افزود: تاکنون اقدامی که منجر شود کارگران به پول خود برسند صورت نگرفته و قول خیلی کارها را در پی اعتراضاتی که داشتهایم داده بودند ولی تا به حال هیچ خبری از وعده ها نیست.

کارگر کارخانه پارسیلون عنوان کرد: بنا شد کارفرما را خلع ید و کارخانه را به بانک صنعت و معدن بدهند ولی متأسفانه تاکنون اقدامی که سبب امیدواری کارگران شود صورت نگرفته و هنوز بلاتکلیف و سردرگم هستیم.

وی بیان کرد: هیچ درآمدی نداریم حتی خیلی از کارگران به شام شب هم محتاج هستند، تا جایی که امکان داشته از اقوام برای مخارج زندگی قرض گرفتهایم ولی پولی که دادهاند بدون بازگشت بوده والان کسی اعتماد برای قرض دادن به ما ندارد.

یکی دیگر از کارگران کارخانه پارسیلون اظهار داشت: مسئولان استان برای پیگیری مشکلات ما امروز و فردا میکنند، به اداره کار مراجعه میکنیم بیان میکنند مشکل بیمه ما برطرف شده ولی سازمان تأمین اجتماعی میگوید هنوز اقدامی انجام نشده، مسئولان از خلع ید کارفرما صحبت میکنند درحالیکه کارفرما کار خود را پیش میبرد درواقع مسئولان به نوعی کارگران را به بازی گرفته اند.

وی افزود: با احتساب عیدی و پاداشت حدود ۳۲ ماه حقوق عقبافتاده داریم و پنج الی شش ماه بیمه کارگران پرداختنشده است؛ اعتراضهایی که داشتهایم مسئولان فقط قول دادند ولی هنوز عملی صورت نگرفته است.

کارگر کارخانه پارسیلون عنوان کرد: مسئولان استان توجه نمیکنند کارگری که چند ماه حقوق دریافت نکرده چطور زندگی میکند و با توجه به اینکه اعتراضات ما در مقابل استانداری نتیجهای نداشته ولی این اعتراضات را ادامه میدهیم فقط برای اینکه مسئولان از خواب بیدار شوند.

وی بیان کرد: اگر تا هفته آینده مشکلات ما برطرف نشود به تهران مراجعه میکنیم، در سفری که وزیر کشور به استان سفر کردند اعتراض خود را از وضعیت موجود بیان کردیم تا صدای خودمان را بشوند چراکه مسئولان استان همه چیز را امن و امان جلوه میدهند.

این کارگرتصریح کرد: متأسفانه هیچکس به فکر کارگران نیست، قولهایی در راستای پرداخت حقوق معوقه کارگران و پرداخت بیمه دادند ولی تاکنون یک ریال از طلب ما را پرداخت نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲۳ نفر نیروی رسمی هستیم که هر روز در کارخانه حضور داریم ولی کارخانه تعطیل است و کارفرما نیز حضور ندارد؛ نخهای کارخانه را توقیف کردند و بنا بود به فروش برسانند ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجامنشده است.

دیگرکارگر کارخانه پارسیلون با اشاره به اینکه مسئولان استان بیان میکنند پیگیر مشکلات کارگران هستند ولی تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجامنشده است اظهار داشت: کارگران این کارخانه ۱۹ ماه حقوق معوقه از قبل و پنج الی شش ماه طلب فعلی دارند که بنا شد اقدامی درزمینهٔ پرداخت این معوقات صورت بگیرد ولی این قولها هنوز عملی نشده است.

وی افزود: بنابراین بود که نخهای کارخانه به فروش برسد تا مطالبه کارگران پرداخت شود ولی این اقدام طول میکشد و باوجوداینکه کارگران وضعیت مالی مناسبی ندارند حتی برخی از همکاران از نانوایی نان قرض میکند که جای تأسف دارد، نیاز است مسئولان فکری برای برطرف شدن مشکلات کارگران کنند.
کارگر کارخانه پارسیلون عنوان کرد: در مورد پرداخت بیمه، مسئولان وعده میدهند ولی هنوز بیمه پرداخت نشده و نمیتوانیم دفترچه های درمانی را تفویض و تمدید کنیم.

وی بیان کرد: بیمه بیکاری نیز یکی از مشکلات اصلی ما است و سد راه بازنشستگی شده؛ استاندار قولهایی برای پیگیری دادند ولی تاکنون زمان زیادی از این وعده گذشته و به سرانجام نرسیده است.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ۹خرداد

***
دومین روز تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پالایشگاه پترو پارس فاز ۱۹ عسلویه

صبح امروز نیز جمعی از کارگران پیمانکاری بیکار شده فاز ۱۹ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود مقابل در ورودی محل کارشان تجمع کردند.

به گزارش۹خردادایلنا،فعالان کارگری منطقه عسلویه با اعلام این خبر گفتند: حدود ۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری شاغل درپالایشگاه پترو پارس واقع در فاز ۱۹ منطقه ویژه عسلویه که از پایان سال گذشته همزمان با متوقف شدن فعالیت پیمانکار بیکار شدهاند؛ صبح امروز (نهم خرداد ماه) نیز تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش این منابع خبری، کارگران معترض با پوششش سفید یکدست و در دست داشتن بنرهایی که گویای خواسته آنهاست در محل ورودی پالایشگاه پتروپارس که کارفرمای اصلی آنها تلقی میشد، خواستار پیگیری مسئولان پالایشگاه برای دریافت معوقات مزدی خود شده اند.

لازم به یادآوری است، دیروز نیز این کارگران دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

***
تجمع کارگران شهرداری مهدی شهردراعتراض به عدم پرداخت۴ماه حقوق مقابل فرمانداری

کارگران شهرداری مهدیشهر به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و مطالبات خود در مقابل فرمانداری مهدیشهر تجمع کردند.

به گزارش۹خرداد تسنیم ، تجمع اعتراضآمیز کارگران شهرداری مهدیشهر در خصوص پرداخت نشدن حقوق برگزار شد.

۵۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری مهدیشهر در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوق خود در مقابل فرمانداری شهرستان مهدی شهر تجمع کردند.

تجمعکنندگان به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند و کارگران معترض که معوقات حقوقی خود را مطالبه داشتند خواستار احقاق حق و همچنین پیگیری مطالبه خود از سوی فرماندار شهرستان مهدی شهر شدند.

پس از این تجمع کارگران معترض شهرداری مهدیشهر به سالن جلسات فرمانداری شهرستان مهدیشهر هدایت شدند و فرماندار شهرستان مهدیشهر و همچنین رئیس شورای شهر مهدیشهر با شنیدن اعتراض تجمعکنندگان جلسهای با آنها برگزار میکنند.

حسن ارگی فرماندار شهرستان مهدیشهر در این جلسه قول پیگیریهای لازم از مسئولان ذیربط جهت پرداخت مطالبات معوق کارگران شهرداری مهدی شهر را دادند.

شهرداری مهدیشهر با توجه به رکود ساختوساز و دیگر مشکلاتی که داراست، منبع درآمدی نداشته و بر همین اساس نیز توانایی پرداخت حقوق کارگران خدماتی خود را ندارد.

این نهاد علاوه بر اینکه توانایی پرداخت حقوق معوقه کارگران خدماتی خود را ندارد به دلیل بدهیهایی که از شهردار قبلی به شهرداری مهدیشهر تحمیل شده با مشکلات بودجهای و اوضاع نابسامان بدهی دست و پنجه نرم میکند.

***
اعتصاب رانندگان و کامیونداران حمل خاک در آباده

در چند روز گذشته جمعی از رانندگان و کامیونداران حمل خاک نسبت به عدم وصول بموقع طلبهای خود و همچنین عدم صحیح مدیریت در برخی شرکت های تهیه و تولید خاک نسوز، معترض شدندودست به اعتصاب زدند.

این اعتراض به جایی رسید که حتی موجب شد تا تریلی حمل خاک نیز در محل باربری ابتدا جاده خاک نسوز تخلیه و بمدت چندساعت راه بسته شود.
منبع: بوانات-۹خرداد

***
۱۲۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین اخراج شدند

کارگران کارخانه فولاد قزوین واقع در تاکستان از اخراج ۱۲۰ کارگر این واحد صنعتی خبر میدهند.

به گزارش۹خردادایلنا،کارگران کارخانه فولاد قزوین گفتهاند در این واحد تولیدی حدود ۴۰۰ کارگر مشغول بکار بودند اما از ابتدای خرداد ماه جاری حدود ۱۲۰ نفر از کارگران پس از اتمام قرارداد کار اخراج شدهاند.
از قرار معلوم اخراج شدگان از کارگرانی هستند که هر یک نزدیک به ۱۵ سال سابقه کاری دارند و قرارداد کاری آنها هر ماه یک بار تمدید میشده است.

کارگران فولاد قزوین با بیان اینکه تمامی کارگران هر ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان نگران از دست دادن شغلشان هستند، افزودند: سال گذشته (۹۴) نیز حدود ۱۰۰ نفر از همکارانشان در این واحد تولیدی با اتمام قرارداد کار در دو دسته ۵۰ تایی اخراج شده بودند.

***
اخراج ۵۴ کارگر کارخانه فولاد آرمان شفق

کارگران کارخانه فولادآرمان شفق از اخراج ۵۴کارگر این واحد صنعتی از ابتدای خرداد ماه جاری خبر میدهند.

به گزارش۹خرداد ایلنا،کارگران کارخانه فولاد آرمان شفق با اعلام این خبرگفته اند تا پیش از خرداد ماه جاری حدود ۲۱۰ نفربودیم اما ظاهرا مدیریت به دلیلی مشکلات مالی ناشی از رکود کار در آغاز ماه جاری (خرداد ۹۵) تصمیم به اخراج۵۴کارگر گرفته است.

از قرار معلوم اخراج شدگان از کارگرانی هستند که هر یک تا نزدیک به ۱۰سال سابقه کاری دارند و قرارداد کاری آنها پس از اتمام دیگر تمدید نشده است.

گفته میشود که جدا از این اخراج هافعالیت کارخانه فولاد آرمان شفق به دلیل آنچه که از سوی کارفرما کاهش سفارشات مشتریان اعلام شده، کاهش یافته است.

طبق گفته کارگران فولاد آرمان شفق ، پیش از این بخش عمدهای از مشکلات آنها به پرداخت نشدن به موقع مطالبات کارگران از سوی کارفرما میشد چنانچه هم اکنون بیش از یک ماه از دستمزد کارگران به تاخیر افتاده است.

کارگران در خاتمه گفتند؛ قرار داد کارگران کارخانه فولاد آرمان شفق هر یک ماه یک بار تمدید می شود واین موضوع باعث نگرانی ونداشتن انگیزه کار کردن در کارگران شده است.

***
عدم پرداخت۳ماه حقوق کارگران پیمانکاری ستاره خلیج فارس

نگرانی این کارگران از نداشتن امنیت شغلی

کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس ازعدم امنیت شغلی و تاخیر در پرداخت دستمزدها خبر دادند.

به گزارش۹خردادایلنا،جمعی از کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس در از وضعیت نامناسب شغلی خود خبر دادند.

از قرار معلوم قراردادهای این کارگران که تعداد آنها تا چند هزار نفر برآورد می شود، موقت و سه ماهه است. از طرف دیگر، این کارگران هفته گذشته پس از سه ماه تاخیر، دستمزد بهمن ماه خود را دریافت کرده اند.

به گفته این کارگران، هیچ وعده ای در مورد زمان پرداخت دستمزد اسفند ماه و ماههای سال جدید به آنها داده نشده است.

ظاهرا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با کارفرمای مادر پالایشگاه، کبود نقدینگی و عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاری را دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران عنوان کرده اند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>