مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » سازمان بازنشستگی وچگونگی عملکرد( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

سازمان بازنشستگی وچگونگی عملکرد( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

سازمان بازنشستگی وچگونگی عملکرد( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

در دیدار, و مذاکره با دست اند رکاران سازمان بازنشستگی کشوری در رابطه با  احساس مسئولیت اجتماعی و فرهنگی پرسیدم شرکتهای تابعه عملکردشان از لحاظ سود و زیان و تراز عملیات و امکان ورود به این وادی و کسب اطلاعات در مسیر آگاه کردن صاحبان اصلی سرمایه سازمان که کارمندان دولت و بازنشستگانند …..چگونه می باشد …

از ورود یک بازنشسته و عضو سازمان که شاید برای اولین بار چنین ارتباطی مطرح میشد ….به این وادی متحیر مانده و اطلاع رسانی در این زمینه رادر وظایف خود و صلاحیت نمی دیدند وبا پاسخ هایی خارج از موضوع سیوالات را بدون جواب گذاردند که موضوع این مطلب می باشد  :

می دانیم که طبق قوانین استخدامی از سالهای بسیار دور از حقوق ابواب جمعی دولت درصدی ماهانه کسر و به حساب تشکیلاتیکه بعدا به این نام خوانده شد همراه با حداقل معادل آن بو سیله کارفرما که دولت باشد … واریز میشد و کماکان ادامه دارد .

در این باب اشاره ای گذرا به تاریخچه بازنشستگی در کشورمان مناسب بنظر می رسد :در سال 1288 (107 سال قبل )قانون وظایف در اولین دوره مجلس شورای ملی تصویب شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عایله کارمندان متوفی دولت حقوقی را مقرر کرد …

بعدا  در موضوع نظام بازنشستگی  مجلس  چهارم در 22 آذر 1301  نخستین قانون استخدام کشوری را به تصویب رساند بنابراین از 94 سال قبل تا کنون نظام باز نشستگی سیر تکاملی خود را طی نموده است

در پایان  سال گذشته حقوق بگیران این صندوق1268702 نفر بوده و مدیر عامل فعلی در ا ین رابطه می گوید :

مشکلات صندوق ریشه در تصمیمات4 دهه گذشته دارد و تصمیمات طی این سالیان 410 هزار میلیارد تومانبار مالی برای صندوق ایجاد نموده است و… ادامه میدهد این صنوق جدا از فراز و نشیبهای اقتصادی کشور نیست و صبر و سکوت عافیت را می گشاید و… تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل …نکند جناب ریس جمهور سابق نیز به این وادی گذری داشته !!!

در این که  واریز سهم دولت در مواردی به موقع نبوده و متولیان سازمان بازنشستگی کشوری از این درآمدهای هدفدار بموقع بهره برداری مطلوب را انجام نداده اند و ادله ای از این دست ….به هیچ وجه رافع تعهدات  مسیو لین  در قبال صاحبان سرمایه و در واقع مالکین سازمان که همه کارمندان و باز نشستگانند نبوده ونیست و دولت تدبیر و امید بایستی پرداختن  این مهم را در اولویت قرار دهد .

خالی شدن فضا  برای ایجاد استخدام جدید واشتغال ، بعنوان اصلی ترین وظیفه به دولت گرفتار بار شده  و ارفاق در سنوات  برای بازنشستگی بر این مشکل افزوده به نحوی کهمتولیان امر این موضوع را همراه با تکافو نکردن درآمدها وانجام نشدن  تعهدات و در پارهای موارد عدم پرداخت بدهی هاو… از معظلات دانسته واز توجه واقعی آنچنانکه شایسته این جامعه میباشد ،رسیدگی و پی گیری امورات مختلف این ارجمندان که آیینه تمام نمای آینده شاغلین از لحاظ حرمت، آرامش و آسایش در نزد خانواده گسترش یافته خود می باشند … شانه خالی می کنند و یا توپ را به زمین دیگران پرتاب که امری متداول و مرسوم شده است .

قصد اصلی از نگارش و یادآوری این امر جلب توجه دست اندر کاران این مقوله و متولیان بالا دستی است تا به این مهم  عنایت کامل مبذول دارند  ومحترم ترین و وزین ترین انسانها که عمری را در خدمت خلق بوده ا ند در برابر خانواده گسترش یافته شانبی پناه و به امان خدا رها نکنند که شایسته ملک و ملت نیست .

پوشش کامل بیمه تکمیلی در حدی که این پیش کسوتان مریض و درمانده. نیازمند کمک فرزندانشان نباشند و مشابه شاغلین سازمان بایستی از امکاناتی درمانی برخوردار  و تفاوتهای فاحش و غیر قابل توجیه فعلی در مقوله بیمه تکمیلی مرتفع گردد.از نکات بسیار مهم بشمار میرود .

هزینه های سرسام آور پزشکی  که تحت پوشش قرار ندارد و در آغاز هرسال برتعرفه  آن اضافه میگردد نظیر ویزیت پزشکان متخصص که برای حدود 5 دقیقه ویزیت 500000 ریال دریافت می کنند و یا هزینه دارو که رقم بالایی را تشکیل میدهد همچنین هزینه های دندانپزشکی که مطقا در توان پرداخت این نقش آفرینان و سرمایه های ارچمند نبوده و تیست و در این رابطه در بیشتر موارد حتی شاخص ترین افراد این جامعه میلیونی ، با دندانهای کج و معوج و ظاهر نه چندان خوش آیند و دون شان و منزلت …در انظار بایستی ظاهر شوند و الگوی آیندگان  …

از همه مهمتر در صد افزایش حقوق سالیانه ا ین اندیشمندان است که بایستی معادل نرخ تورم واقعی افزایش یابد … ایکاش نه گرانی و تورمی بود و نه افزایشی و بهر حال کفاف کی دهد این تر میم ها و  آنچه بجایی نرسد فریاد است و سبد خانوار رو بتو سعه آنان تهی از نیازهای مصرفی روزانه ….

امید اینکه   مدیرانی که در صد د پوشاندن لباس عزت و منزلت برای پدران و مادران خود وجامعه هشیار ایران هستند ….بیش از این اهمال نکنند و با رمسیو لیتی را که آگاهانه پذیرفته اند به دیگر جریانات وصل نفر مایند که تحت هیچ شرایطی زیبنده این صاحبنظران و آن سازمان با آنهمه کادر و تشکیلات و امکانات و از همه مهمتر دولت خد متگذار روحانی نبوده و نمی باشد .

در پایان اینکه لباس فاخری که قصد بر تن نمودن و زدودن لباسهای مندرس وجلب اعتماد لازم اجتماعی را در اهداف آن سازمان به زیور قلم آراسته اند به صحنه عمل در آورند که بیش از این شایسته آن مجمو عه نیست هر چند که در بیان و اقامه دلیل همه وهمه ید طولایی دارند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>