مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » 2017 » نوامبر (برگ 2)

بایگانی/آرشیو ماهانه: نوامبر 2017

درباب چگونگی افزایش مزد نیروی کار:ضیاء مصباح ( دبیرکانون علوم اداری ایران )

Zia Mesbah

افزایش مزد نیروی انسانی بصورت رسمی و حد اقلی دراین شرایط   به دلیلتسلط حکومت بردرآمد نفت و علاقه غیر قابل انکارسیستم به فربهی و تبعیت تشکیلات عظیم دست و پاگیر ،با بیش از 5 میلیون عایله ( با محاسبه خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) برعهده دولت قرار دارد . چگو نگی تر میم  حقوق و دستمزدهادر ... بیشتر بخوانید »