مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » 2015 » نوامبر (برگ 3)

بایگانی/آرشیو ماهانه: نوامبر 2015

علل و زمینه انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵٧ و عملکرد سازمانهای سیاسی ایران– بخش دوم ـ ابوتراب ابوترابی (*)

Abutorabi-2-ois

بخش دوم ـ ابوتراب ابوترابی (*) در دوران رژیم شاه، در خارج از کشور انجمن ها و سازمانهای دانشجوئی درشهرهای دانشگاهی کشورهای مختلف از جمله آمریکا وجود داشت. انجمن ها و سازمان های هرکشوری مشترکأ تشکیلات فدراسیون دانشجوئی آن کشور را تشکیل می دادند که ازهم پیوستن فدراسیونهای کشورهای مختلف، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی تشکیل شد. هر ایرانی ... بیشتر بخوانید »

بیوگرافی دکتر حسین فاطمی به مناسب سالگرد شهادت وی–حمیدرضا مسیبیان

Hamid Reza Mosaibian

دکترسیدحسین فاطمی کودکیوجوانی 2 حسینفاطمیازشهریور 1320 تابازگشتبهایراندر 1327 2 دکترفاطمیاز 1327 تاتشکیلجبهۀملیایران 6 تشکیلجبهۀملیایران 7 طرحملیشدننفت 11 معاونپارلمانیسیاسینخست‌وزیروسخنگویدولت،نمایندگیمجلسهفدهم 12 ترورنافرجام 15 وزیرامورخارجهوسخنگویدولت 17 دکترفاطمیدرپنجماهاولسال 1332 تاقبلازکودتا 20 ازکودتایاولتاپیروزیکودتای 28 مرداد 22 دوراندربهدریومخفیشدن 26 دستگیریوچاقوخوردن 28 دورانزندان 30 مکتوباتدرزندان 32 دادگاهنظامی 34 لایحۀدفاعیهدادگاهنظامی 37 شهادت 40 برخینقدهاونظراتدربارۀدکترفاطمی 41 کلامآخردربارۀدکترفاطمیوراهجمهوریخواهیاو 47 کودکی و جوانی در5 آبان سال1296ه.خ(10 محرم 1336ه.ق- 27 اکتبر 1917م)کهروزعاشورایآنسالبود ... بیشتر بخوانید »